Visie

Missie

Mens in Bedrijf biedt hoogwaardige eerstelijns diagnostiek, behandeling en advisering aan (jong) volwassenen en ouderen met als doel zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van elke cliënt.

Mens in Bedrijf streeft een visie na:

De cliënt staat centraal hetgeen betekent. De Ergotherapeut is geïnteresseerd in de mens en de gezondheidszorg, waarbij zij/hij ervan uitgaat dat gezondheid meer is dan afwezigheid van een ziekte. Kwaliteit van leven en welbevinden zijn belangrijke uitgangspunten daarbij. De ergotherapeut ziet de mensen en hun omgeving als een bij elkaar behorend geheel, wat tot uiting komt in hetgeen ze denken, doen en voelen. De ergotherapeut vindt dat mensen zelf het beste kunnen aangeven welke beperkingen zij ervaren in hun dagelijks leven en waar zij hulp bij willen hebben. De ergotherapeut is ervan overtuigd dat mensen de regie over hun leven zo lang mogelijk in eigen hand willen houden.

Vanuit dit beeld neemt Mens in Bedrijf de volgende positie in:

De vragen en de behoefte van de cliënten zijn nadrukkelijk het uitgangspunt va de behandeling. De ergotherapeut stemt de behandeling af op de wensen van de cliënten en luistert naar hun verhaal. Alleen dan kan zij het probleem goed in kaart brengen. Samen met de cliënt zoekt ze naar de meest praktische en passende oplossing en gaat doelgericht aan de slag. Zij grijpt niet direct naar hulpmiddelen. Wanneer hulpmiddelen wel nodig zijn, wijst zij/hij u de weg of helpt u met het aanvragen hiervan. Na een bepaalde tijd kijkt zij/hij of de aangereikte oplossingen voldoende zijn. Kortom: met maatwerk komt u een stap verder.

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel.

Om die reden kunt u rekenen op de behandeling door deskundige ergotherapeuten. Voor het behoud van de kwaliteit geldt:

Er vindt multidisciplinaire samenwerking plaats met Fysiotherapie, Manueel therapie, Logopedie, Oefentherapie Mensendieck, psychologen en andere disciplines. De praktijk werkt nauw samen met andere Eerstelijns ergotherapie praktijken, Revalidatie centrum De Hoogstraat, Thuiszorgorganisaties, Revalidatie firma’s in de keten om de juiste behandeling, op de juiste plaats, op het juiste moment te kunnen bieden.
De praktijk werkt nauw samen met de thuiszorgorganisatie “Buurtzorg Plus” te Utrecht. De praktijk neemt deel aan een nieuw te ontwikkelen multidisciplinair samenwerkingsverband voor fragiele ouderen in de stad Utrecht.
De praktijk is lid van het netwerk ParkinsonNet,  lid van Ergotherapie Nederland  (EN) en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Ergotherapeuten.

Bastiënne de Regt is tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Counselors  (NVVC).  Ook vanuit de maatschappij wordt er kritischer naar de behandelsector gekeken. Transparantie, kwaliteit en kostenbeheersing nemen toe, terwijl de financiering en de wetgeving veranderen.