Melanie Visser

 

‘Anima sana in corpere sano’ is mijn levensmotto…
Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Het mogen leveren van een bijdrage aan de (her)ontwikkeling van volwassenen en kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking beschouw ik als een enorme eer.     
Eén van de mooiste dingen, waar ik dankbaar voor ben, is als ik bij de medemens een lach op ’t gezicht zie als hij/zij erin is geslaagd om weer een stapje verder te komen.
Om sterker te worden, je zelfredzaamheid te vergroten en in je eigen kracht te staan. Om meer evenwicht in je leven te ervaren en te voelen dat je in balans bent.

Als vroegere gymnasiaste heb ik altijd een voorliefde gehad voor de Klassieken: de Grieken en Romeinen. Eén van de klassieke principes die mij aanspreekt is het zorgen voor je eigen lichaam en geest. Daar waren de Grieken en Romeinen goed in: vaak na een dag van inspanning ging men naar de Thermae, de badhuizen, om een moment voor jezelf te hebben, jezelf te ontspannen en tot nieuwe energie te komen. Om even een pas op de plaats te maken. Om te evalueren. Om bij te stellen. Om doelen te formuleren. Om te gaan handelen. En om te bereiken!
Sinds april 2016 werk ik als ergotherapeut bij Mens in Bedrijf, tevens gevestigd in een voormalig badhuis. Deze omgeving en het mogen bijdragen aan het welzijn van mensen inspireren mij om nog verder te gaan met mijn favoriete bezigheid, mensen helpen, en om hierin te blijven groeien.

In 2013 ben ik als ergotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. De afgelopen 3 jaar ben ik werkzaam geweest als extramurale ergotherapeut in de eerste lijn, waarin ik zowel volwassenen als kinderen behandel.  Mijn ervaring bestaat uit het observeren, behandelen, begeleiden en advies uitbrengen  op het gebied van o.a. aanpassingen, coaching en ADL. Kinderen behandel ik vooral op het gebied van schrijven, aandacht, concentratie en sensomotorische integratie.
Daarnaast ben ik RGM -practitioner (Ronnie Gardiner Method) waarbij ik CVA, MS en Parkinson groepen met cursussen en zelf -coaching ondersteun in hun ontwikkeling.

In Amerika (USA) heb ik als counselor ervaring opgebouwd in het aanbieden van dagbesteding
aan mensen met een verstandelijke beperking en autisme, inclusief het ontwikkelen van activiteiten en begeleiden hiervan op het gebied van sport en recreatie, taal en cultuur.
Daarnaast heb ik vijf jaar lang  gewerkt bij Thuiszorg Nederland in de rol van psychosociaal ondersteuner en zorgcoördinator.

Het is voor mij een persoonlijke uitdaging om mensen te helpen bij de dagelijkse manier van leven, om deze te verbeteren en verder te ontwikkelen. Ergotherapie is een vakgebied waarbinnen ik veel voldoening ervaar, zowel in anderen als in mezelf.
Ik sta geregistreerd en het Kwaliteitsregister voor Paramedici, ben gekwalificeerd voor DTE en SPD (Sensorische Informatieverwerking) en ben RGM-practitioner.