José Oosterom

 

José Oosterom

Sinds 1981 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg als ziekenverzorgende en daaropvolgend als gespecialiseerd verpleegkundige.  Mensen helpen  met de dagelijkse en/of verpleegkundige zorg omdat ze dat zelf niet kunnen, geeft veel voldoening.  Gaande weg  ben ik me meer gaan richten op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid omdat we als mens graag onafhankelijk willen zijn. Mijn gedachte ging daarom uit naar ergotherapie om de mens met zijn/haar  beperking te ondersteunen op weg naar grotere zelfstandigheid. De beperkingen kunnen ontstaan door fysieke en/of mentale problemen en uiten zich op het gebied van de zelfzorg, mobiliteit, vrijetijdsbesteding en/of (vrijwilligers) werk.

In 2004 heb ik mijn diploma ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam behaald. Na deze studie heb ik bij diverse instellingen gewerkt.  Door uiteenlopende werkgebieden met een specifiek karakter ben ik een allround ergotherapeut geworden.  Mijn  expertise is ontwikkeld door werkervaring in het ziekenhuis, zorginstellingen voor ouderen, zorginstelling voor meervoudig gehandicapten, revalidatiecentrum en bij mensen thuis.  Aanvullend hierbij zijn de diverse (bij)scholingen. Mijn motto is: betekenisvol handelen!

Mijn ergotherapeutische ervaring bestaat uit behandelen, adviseren en/of coachen van:

  • (Jong)volwassenen met  aandoeningen van de spieren, zenuwstelsel of botten.
  • (Jong)volwassenen met hersenletsel
  • Ouderen met dementie.
  • Meervoudig gehandicapten en hun verzorgende.
  • (Jong)volwassenen met  sensomotorische integratie problemen.
  • Arbeidsreïntegratie  bij (jong)volwassene.
  • Mantelzorgers.
  • Hulpmiddelen en aanpassingen.

Vanaf  2 september 2013 werk ik bij Mens in Bedrijf en Ergotherapie Leidsche Rijn werken. Indien u uw aandoening en beperking in het bovenstaande herkent, hoop ik u mijn dienst als uw ergotherapeut aan te bieden.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

E: jose.oosterom@gmail.com
T: 06-46326233