Bastiënne de Regt

Ergotherapeut / Psychosomatisch ergotherapeut / Coach- Counselor

Het maximale uit het leven halen; dat is mijn persoonlijke levensmotto en leidraad voor mijn werk en mijn professionele ontwikkeling. Vanaf 1976, na het behalen van de opleiding Ergotherapie ben ik werkzaam in de Algemene Gezondheidszorg en revalidatie, een werkveld waarin het altijd weer een uitdaging is om samen op pad te gaan en het maximale uit een individuele situatie te halen. In de ruim 34 jaar dat ik met mensen werk die op een of andere wijze beperkt worden in hun mobiliteit heb ik steeds weer nieuwe ontdekkingen gedaan en inzichten verworven die belangrijk zijn bij het omgaan met een beperking. Veel heb ik van mensen zelf mogen leren, veel heb ik geleerd via kennisopleidingen en trainingen. Was ik vroeger meer gericht op de lichamelijke aspecten van de beperking, naarmate ik meer ervaring opdeed werd het mij duidelijk dat de mentale en emotionele gesteldheid van mensen misschien nog wel belangrijker zijn. Ik heb mij met name op deze terreinen verder ontwikkeld. Mijn aanpak is dan ook op drie pijlers gebaseerd: Fysiek, mentaal en emotioneel.

Ik heb altijd graag mijn ervaring en kennis met anderen willen delen. Dat ik heb ik onder andere gedaan als docent op de opleidingsschool voor zieken en bejaardenverzorgers en voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Utrecht en omgeving. Daarnaast heb ik gewerkt als gastdocente bij de revalidatie opleiding voor verpleegkundigen en ben ik gastdocente geweest bij Brocacef , een organisatie die zich bezig houdt met marketing, distributie en dienstverlening in de gezondheidszorg.

Vanuit mij persoonlijke motto is ontwikkeling van mijn professionele kwaliteiten voor mij altijd een vanzelfsprekendheid geweest: Naast de normale bijscholingen die je als ergotherapeut volgt vanuit de beroepsgroep, ben ik altijd op zoek gegaan naar kennis en training die mij kon helpen bij het nog beter begeleiden van mensen. Zo ben ik gestuit op de NLP -leer die naast de theoretische inzichten praktische interventie technieken aanbiedt die leiden tot persoonlijke effectiviteit, inzicht en verandering in het functioneren. Na de basis en vervolgopleiding heb ik in 2001 de officiële beroepsopleiding voor NLP coaching en counseling afgerond. In 2008 heb ik de opleiding psychosomatische ergotherapie afgerond. Ook deze opleiding heeft mij waardevolle inzichten en interventie technieken aangeboden die ik binnen de behandeling van ergotherapie kan toepassen. In de praktijk is mij inmiddels gebleken dat deze technieken een zeer positief effect hebben in het proces van revalidatie.

Gedurende alle werkzame jaren heb ik een bijdrage geleverd via de beroepsvereniging in diverse werkgroepen en ben ik betrokken geweest bij de werkgroep ergotherapie eerste lijn.

In 2001 vond ik mijzelf volleerd genoeg om mij als zelfstandige te vestigen en mijn diensten aan te bieden op een wijze waarin ik al mijn kennis en ervaring kon bundelen. Ik startte mijn eigen vrijgevestigde Ergotherapie praktijk onder de naam Mens in Bedrijf.

Mens in Bedrijf staat voor iedereen open die zich beter wil voelen in relatie tot zijn of haar beperking en bereid is daarvoor te werken. Naast begeleiding van particulieren richt ik mij ook op het bedrijfsleven met Werkplekanalyse, advisering, Coaching en Counseling bij onder andere werkgerelateerde problemen tengevolge van lichamelijke en psychische beperkingen.

Na meer dan 36 jaar werken met mensen met een beperking ben ik nog steeds niet uitgeleerd en word ik nog steeds uitgedaagd het beste in mijzelf en anderen naar boven te halen. Ik ervaar het als een voorrecht om dat nu op mijn eigen wijze te mogen doen.

Ik ben lid van Beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en ben gekwalificeerd voor Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)
Tevens ben ik gekwalificeerd Sensorich Integratie therapeut, Parkinson therapeut en Psychosomatisch ergotherapeut.
Ook ben ik lid van Parkinsonnet (landelijke Parkinson Vereniging voor paramedici en Specialisten).
Als Coach- Counselor en lid van de Nederlandse Vereniging voor Coach- Counselors (NVVC) kunt u voor Coaching en Counseling bij mij terecht.

Linkedin pagina Bastiënne de Regt