Letselschade

Letselschade beoordelingen

Blijvend letsel geeft verlies op meerdere terreinen en heeft vaak verregaande consequenties voor zowel u die het letsel heeft opgelopen als de aansprakelijke partij. U en uw omgeving kampen in meerdere of mindere mate met fysieke beperkingen, belemmeringen, verdriet en onzekerheid. Is de aansprakelijkheid eenmaal erkend, dan is snelle afhandeling voor beide partijen van belang. Praktijk en Adviesbureau Mens in Bedrijf kan dan zorg dragen voor een deskundig en onafhankelijke letselschade beoordeling op basis van o.a. voorliggende wet -en regelgeving zoals WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Regeling hulpmiddelen en de WIA ( Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen). Het letsel kan belemmeringen veroorzaken op het gebied van de Activiteiten van het dagelijks leven (ADL), de mobiliteit, huisvesting, huishouden, onderwijs, studie of werk. Deze complexe vraagstukken vraagt om multidisciplinaire aanpak. Wij kunnen de benodigde expertise bieden.

Voor diverse opdrachtgevers kunnen wij een coördinerende rol vervullen, waar bijvoorbeeld de behandelsector of adviserende instanties bij het proces betrokken zijn.

Mens in Bedrijf geeft ook een op de persoon toegesneden adviezen over hulpmiddelen en voorzieningen welke Kwaliteit van Leven voor u kunnen optimaliseren, zoals adviezen in het kader van werk, huishouden en vrijetijdsbesteding. Wij kunnen u informatie geven over aangepaste vakanties en aangepaste sportactiviteiten. Daarnaast geven wij ook adviezen over hulpmiddelen en voorzieningen voor de activiteiten in het dagelijks leven. Wij zoeken naar het juiste product, testen deze met u uit en begeleiden u bij de aanvraag hiervan.

Contact voor meer informatie