Vergoedingen

VERZEKERING

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID ERGOTHERAPIE (DTE)
Sinds 2013 is het mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of een andere specialist een afspraak te maken bij een ergotherapeut. Door het afnemen van een korte screening zal de ergotherapeut kijken of hij/zij de geschikte therapeut is om u te helpen bij uw hulpvraag.

Helaas is het nog niet bij iedere verzekering mogelijk om via DTE onder behandeling te komen bij een ergotherapeut. De verzekeringen die dit nog niet vergoeden zijn:

  • CZ in geval van aan huis behandeling en behandeling op de praktijk

Voor verdere vragen over DTE kunt u altijd contact opnemen met een van de ergotherapeuten die werkzaam zijn bij Mens in Bedrijf. Alle medewerkers van Mens in Bedrijf zijn geschoold op het gebied van Directe toegankelijkheid Ergotherapie (DTE).

BASISVERZEKERING
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Om voor een ergotherapie behandeling in aanmerking te komen dient u een verwijzing van uw huisarts of specialist te hebben. Met deze verwijzing worden er tien behandeluren per kalenderjaar vergoed. LET OP! Hierbij geldt wel dat de behandelingen onder het eigenrisico vallen indien dit nog niet is opgebruikt.

Sommige verzekeraars bieden naast het aanbod in het basispakket extra mogelijkheden:

AANVULLENDE VERZEKERING
Meer informatie kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

MANTELZORGVERGOEDINGEN
In enkele gevallen worden er extra uren vergoed door de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger geadviseerd of getraind wordt.

OVERIGE VERGOEDINSMOGELIJKHEDEN
PGB (Persoonsgebonden Budget)ergotherapie kan worden ingezet als activerende en/of ondersteunende begeleiding.

U kunt hier deze verwijsbrief downloaden voor Ergotherapiebehandeling in de Eerstelijn

BENT U ONTEVREDEN OF HEEFT U EEN KLACHT? HIER KUNT U LEZEN WAT U KUNT DOEN.

Alle medewerkers werkzaam bij Mens in Bedrijf, praktijk ergotherapie doen hun uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Hier leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

  1. Bespreken met uw ergotherapeut of praktijkhouder
    • o Het beste is om eerst contact op te nemen met uw ergotherapeut. Zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Als zij niet weet dat u ontevreden bent, dan is het ook niet mogelijk om te proberen uw klacht op te lossen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier kan worden verholpen.
    • Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt u vragen naar de praktijkhouder Bastiënne de Regt ( 06-10325348) en een afspraak met haar maken.
  2. Indienen klacht bij externe klachtenfunctionaris van loket Paramedici bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
    Mens in Bedrijf is aangesloten bij deze onafhankelijke geschillencommissie.

Download hier het formulier omtrent de kwaliteit en klachten