ParkinsonNet

Deelname aan ParkinsonNet Utrecht Stad

ParkinsonNet Utrecht Stad, is een netwerk van professionele zorgverleners (neurologen,  ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck, en parkinson verpleegkundige)

Mens in Bedrijf, Academie Instituut Utrecht en Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck, allen gevestigd in het Academie Instituut, Homeruslaan 59a, 3581 MD Utrecht, draaien mee in ParkinsonNet. Wij werken samen in dat netwerk en bieden optimale zorg en werken nauw samen met de neurologen in Utrecht Stad en omgeving.

Wij krijgen binnen dit netwerk verdere vakinhoudelijke trainingen, hierdoor blijft onze deskundigheid gewaarborgd. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners specifieke deskundig zijn en de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Op dit moment zijn er meer dan 53 Parkinson Netwerken in Nederland.

De samenwerking van bovengenoemde disciplines bestaat al een aantal jaren.

Nu wordt dit netwerk ook gebruikt om mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme passende een deskundige zorg te bieden.

Deze behandeling kan o.a. bestaan uit:

  • verbeteren van de mobiliteit door te oefenen
  • uitzoeken wat het beste loophulpmiddel is
  • zorgen dat u niet meer valt en de thuissituatie veiliger maken
  • ondersteuning bieden bij wassen en kleden
  • hulpmiddelen adviseren zo nodig bij wassen en kleden
  • hulpmiddelen adviseren en uittesten t.b.v. eten en drinken
  • ondersteunen in het vinden van de juiste  grote telefoon
  • uitzoeken van welke hobby activiteiten u wel zelf kan doen
  • begeleiden bij aanvraag van woningaanpassingen in en rondom huis

Het voordeel van ParkinsonNet is dat de cliënt dichtbij of aan huis een specifieke behandeling krijgt. De behandeling op de praktijk vindt aan de Homeruslaan 59a te Utrecht plaats.  Binnen de samenwerking is het prima mogelijk om ketenzorg op maat te bieden. Mocht u nu al gebruik willen maken van onze deskundigheid dan zijn wij dagelijks bereikbaar op tel.:

www.parkinsonnet.nl voor verdere vragen info@parkinsonnet.nl
www.academieinstituut.nl
www.utrechtoefentherapie.nl