Lichaams bewustwording

‘Stress, emotie, spanning en aandacht’

Het is belangrijk dat u kennis en inzicht opdoet betreffende verbetering van de zelfregulatie van spanning -en persoonsgebonden factoren die het herstelproces in de weg staan.
U leert bewust keuze te maken uit een breed scala van lichaamsbewustwording -, ontspanning – en communicatie technieken en deze dan ook op een methodische wijze toe te passen.

Deze training gaat dieper in op de invloed van verschillende factoren op de ervaren ernst van klachten, hoe deze verschillende factoren met elkaar verband houden en hoe deze te beïnvloeden zijn.

Door op stress of spanningsklachten te letten voorkomt u in eerste instantie dat u over grenzen gaat.
U beschermt uzelf tegen verergering van de klachten. Dit is de juiste manier van reageren in de acute fase van stress of spanning.
In de chronische fase is deze methode niet meer de juiste. Minder doen en rusten zorgen niet voor verbetering. Om op een gezonde manier om te gaan met een blijvend beperkte situatie is het belangrijk om op de hoogte te zijn van uw persoonlijke hulpmiddelen en valkuilen. Soms bent u bijvoorbeeld altijd gewend geweest om door de stress of spanning heen te gaan. Iemand anders gaat bij de eerste signalen van stress of spanning direct zijn activiteiten stoppen.

Belangrijk is nu om de tevredenheid en kwaliteit van uw leven te vergroten. Wat daarbij helpt is om te kijken naar de situaties zonder stress of spanning, i.p.v. naar de situaties met stress of spanning. Daarom is het van belang om zo min mogelijk stress te ervaren.
Stress verhoogt de spanning in uw lichaam en kost veel (mentale) energie. Spoor uw stressbronnen op en probeer ze te beïnvloeden door ze te veranderen en er anders over te denken.

Ook aandacht is belangrijk. Door veel aandacht te besteden aan de stress en spanning of een bepaald lichaamsdeel, wordt het als het ware onder een vergrootglas gelegd. Alles wat er daar gebeurt wordt uitvergroot. Stress of spanning gaat dan een te grote rol spelen in de beleving en is daarmee een spelbreker in het vergroten kwaliteit van leven. Door anders over de stress of spanning te denken, of door aandacht op andere dingen te richten, kunt u invloed hebben op uw stress en spanning beleving. Die invloed vergroot uw gevoel van controle en dat veroorzaakt weer een verminderde afhankelijkheid van uw klachten en beperkingen.

Emoties spelen een grote rol in uw stress of spanning systeem. Een positieve emotie kan stress of spanning soms verzachten. Negatieve emoties kunnen de stress of spanning versterken. Door van invloed te zijn op uw emotionele gesteldheid is stress of spanning ook positief te beïnvloeden. Emoties worden beïnvloed door uw gedachten. Gedachten kunt u zelf bepalen! Hier kan het dus nuttig zijn om realistische, helpende gedachten te bedenken welke u kunt ondersteunen en een positief effect hebben op de ervaren stress en spanning.

De diverse technieken die u worden aangeboden:

– ontspanningstechnieken
– bewust worden van ademen
– visualiseren
– meditatieve oefeningen

Wordt uw eigen stress, spanning –manager !!

Betaling

Lichaamsbewustwording kan vallen onder de Ergotherapie behandeling.
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeraar.
U heeft recht op 10 uur Ergotherapie behandeling per kalenderjaar.

De betaling kan ook plaatsvinden door de werkgever of individu.

Contact voor meer informatie