Hulpmiddelen en voorzieningen

Overzicht van het verkrijgen van hulpmiddelen en voorzieningen

Tijdens een behandeling bij Mens in Bedrijf kan blijken dat u een bepaalde voorziening nodig heeft om zo optimaal mogelijk te blijven functioneren. Deze informatie is bedoeld om u inzicht te geven in de procedures voor het verkrijgen van voorzieningen. Voor specifieke regels en uitzonderingen die in uw situatie gelden kunt u contact opnemen met de betreffende financierende instantie of de ergotherapeut Bastiënne de Regt.

Voorzieningen kunnen bij verschillende instanties worden aangevraagd.

De Gemeente

In het kader van de Wet Maatscahppelijke Ondersteuning (WMO ) kunt u aanspraak maken op voorzieningen ten behoeve van:

  • wonen (zoals bijvoorbeeld een opklapbaar douchezitje, een traplift of een kleine verbouwing)
  • vervoer (zoals bijvoorbeeld een rolstoel, scootermobiel of een taxikostenvergoeding)
  • begeleidingskosten

De Zorgverzekeraar

vergoedt bijvoorbeeld: elektrisch hoog -laag bedden met speciale anti – doorligmatrassen, vierwiel rollator en looprek.
Daarnaast vergoeden ze aangepaste stoelen en hulpmiddelen voor communicatie en signalering zoals personen alarm een aangepaste muis voor de computer.

De uitvoeringsinstelling van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) biedt werkgevers en gehandicapte werknemers een aantal mogelijkheden om de terugkeer en herintreding van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces te bevorderen. Via de WIA worden voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid vergoed. Uitvoeringsinstellingen van de WIA, zoals het UWV, GAK en Cadans, verstrekken aan de werkgever of aan de gehandicapte werknemer subsidies ten behoeve van werkvoorzieningen en scholing. Voor zowel de aanvraag naar de Gemeente, Zorgverzekeraar of de WIA kan de ergotherapeut u helpen deze aanvraag in te dienen. Samen met uw ergotherapeut wordt bepaald welke voorzieningen nodig zijn om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. De ergotherapeut voorziet het aanvraagformulier van een ergotherapeutisch rapport, hierin wordt vermeld wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en welk probleem hierdoor bij u ontstaat. Van te voren wordt in een proefsituatie de voorziening of het hulpmiddel getoetst of dit de juiste keuze is.

Contact voor meer informatie