Ervaringen

December 2018

De ondersteuning heb ik als zeer prettig ervaren. De therapeute is erg scherp, duidelijk en komt met praktisch toepasbare adviezen. Dit bood goede handvatten om met mijn klachten om te kunnen gaan.

Martijn

September 2018

Tijdens de behandeling heb ik haar begrip, geduld, niet altijd direct begrepen wat haar voorstel was voor hulpmiddelen. Dit ligt mogelijk ook door mijn Belgische afkomst. Ik heb soms meer tijd nodig en begrijp soms niet direct de dingen of de zaken. Mijn ergotherapeut legde steeds weer rustig opnieuw de zaken voor zoals de werkstoel, zij gaf me het gevoel om samen te zoeken naar de mogelijkheden voor mijn klachten en om deze te verlichten. Ik kon open met haar over de zaken praten. Zij heeft mij geholpen over de drempel heen te stappen om te aanvaarden dat hulpmiddelen nodig of gunstig zijn.

Maar ook leren dat ik ouder ben en dat ik die nodig heb. Ik schaamde me daarvoor ook om hulp te vragen.

Zij heeft ook personen benaderd voor hulp, zoals Gemeente en Buurtteam als tussenkomst voor vergoedingen en extra kosten regio taxi enz. Ik dank haar om alles en ben zeer tevreden over deze ergotherapeut.

Mw. K. 79 jaar

December 2017

Eind december 2017 nam ik telefonisch contact op met Bastiënne de Regt nadat ik naar haar was doorverwezen door een revalidatie arts. Dit telefonische gesprek was direct al prettig en kreeg ik van Bastiënne de eerste tips.Binnen een week kon ik bij haar terecht. Een half jaar heb ik therapie gehad en al die tijd is het contact erg prettig geweest. Bastiënne geeft praktische aanwijzingen, is meelevend op een prettige manier,betrokken, zeer ervaren en kundig. De therapie is zeer succesvol geweest. Na ruim een jaar in de ziektewet gezeten te hebben wegens een nektrauma ben ik nu weer volledig aan het werk.

Gerda

Oktober 2017

Het heeft even geduurd voor ik dit stuk kon schrijven. Ik kan het nu omdat ik weer een zekere balans heb gevonden en weer inhoud heb kunnen geven aan mijn werkzame leven. Dit dankzij de hulp van Mens in Bedrijf.

Vier jaar geleden heb ik een fietsongeluk gehad met hersenletsel. Een paar maanden daarvoor had ik net mijn PABO-diploma gehaald. Ik dacht dat mijn klachten wel over zouden gaan, dat ik na een jaar van herstel weer zou kunnen werken als leraar basisonderwijs, of zeker na anderhalf jaar, of…..

Dat bleek niet zo te zijn. Mijn energie, aandacht en concentratie bleven beperkt en ik bleef erg prikkelgevoelig. Naast het negatieve effect op mijn werkzame leven, had het ook een groot impact op mijn sociaal leven. Van iemand die graag onder de mensen is werd ik iemand die groepen mensen meed; te druk, te veel. Ik voelde me verslagen en was boos. In het eerste jaar na het ongeluk heb ik weinig ondersteuning ervaren van huisarts en specialist. Pas na 2 jaar kwam ik bij Mens en Bedrijf terecht, bij Bastiënne de Regt.

Ik heb van haar geleerd bewuster om te gaan met prikkels. Door bewuster te zijn van prikkels kan ik beter kiezen waar ik mijn energie op richt. Ik heb leren luisteren naar signalen van mijn lichaam en hoe daarop te reageren. Bijvoorbeeld door letterlijk een stap terug te zetten; afstand van een situatie te nemen. Maar ook gewoon door goed ontspannen te zitten, zonder energielek. Ik plaats mij nu veel bewuster in een ruimte. Zo zal ik nooit midden in een restaurant gaan zitten, maar altijd kiezen voor een plek waar ik het geluid rechts kan houden. Ik heb altijd oordoppen bij me. Bastiënne heeft mij ook geholpen bij de emotionele verwerking van de gevolgen van het ongeval waardoor het rustiger geworden is in mijn hoofd. Door inzichten en oefeningen is het een stuk makkelijker geworden om te gaan met mijn beperking. Er moeten nog steeds moeilijke keuzes gemaakt worden zoals naar een feest gaan. Dat betekent dat ik de dag erna een rustige dag, een open agenda moet hebben omdat er een risico is dat ik uitval door hoofdpijn. Soms heb ik dat ervoor over, soms niet.
De winst voor mij zit er vooral in dat ik nu weer meer controle heb over mijn leven. Het is duidelijker geworden waar mijn grenzen liggen, ik heb geleerd die goed te bewaken en te accepteren. Dan kun je weer bouwen!

Nu, 4 jaar na het ongeluk, heb ik een opleiding tot Remedial Teacher afgerond en ben ik ZZP-er. Ik ondersteun individuele kinderen in hun leerproces. Dat doe ik 3 ochtenden per week op de basisschool van het kind. Ik neem niet te veel hooi op mijn vork, 2 kinderen per ochtend begeleiden is goed, ik kan uitbreiden naar 4 ochtenden. In een 1 op 1 relatie kan ik mijn kwaliteiten als leraar inzetten en kan ik goed inzoomen op de individuele leerbehoefte van het kind.
Het is heerlijk om weer als professional deel uit te maken van de schoolgemeenschap. Voor voorbereiding en onderzoek heb ik wat meer tijd dan anderen nodig, maar in deze vorm als ZZP-er kan ik die tijd nemen op het moment dat het mij schikt. Ik heb een klein zinvol bedrijf waarin ik mijn passie voor het onderwijs kwijt kan en zelf weer wat inkomen verwerf.

Ik ben daarom erg dankbaar voor de begeleiding van Bastiënne de Regt van Mens in Bedrijf.

Anita

December 2016

Ik ben zeer goed geholpen door mevrouw de Regt. Ze luistert goed en kijkt verder dan de klacht waar je mee komt. Het resultaat is dat ik toekomstige problemen kan voorkomen door een betere houding en een slimmere manier van bewegen in standaardsituaties, zoals schoonmaken, stofzuigen, bukken, klussen.

Gerard

Juni 2016

Wat ben ik blij met de ergotherapie die ik van mevrouw de Regt gekregen heb! Nadat ik mijn hoofd flink gestoten had, kreeg ik allerlei vage klachten waar ik weinig van begreep en nog minder mee kon omgaan. Uiteindelijk bleken bijna alle klachten te herleiden tot de prikkelverwerking: geluid, licht, bewegende beelden e.d. Gelijk bij mijn eerste bezoek aan mevrouw de Regt voelde ik mij begrepen en kreeg ik voor het eerst inzicht in wat er nu eigenlijk aan de hand was. Stapje voor stapje leerde ik opnieuw met deze prikkels omgaan en mijn werkzaamheden en bezigheden uit te breiden. Inmiddels ben ik voldoende hersteld om mijn dagelijks werk te kunnen doen.

Mirjam

De rolstoel

Vanwege een spierziekte had ik een elektrische rolstoel nodig. Omdat deze zowel voor het werk als voor privégebruik nodig was werd het een lastige procedure waarbij zowel de gemeente als het UWV betrokken waren. Uiteindelijk was het vooral aan de inbreng van Bastiënne de Regt van deze praktijk te danken dat de verschillende partijen het snel eens werden.

Soms word ik ook aangesproken door passanten. Men begint over hoe moeilijk het wel niet zal zijn om in een rolstoel te zitten. “Eigenlijk valt het best mee” zeg ik dan. “Als ik nu thuiskom ben ik niet meer compleet uitgeput, en ik kan ook niet meer vallen.” Met een blik die het midden houdt tussen medelijden en onbegrip gaat men dan weer verder. Maar altijd gaan de gesprekken over mijn handicap, nooit over wat ik doe of wie ik ben. Ik sta er verder niet bij stil, het is gewoon zo.

De rolstoel heeft een plastic kap die de kleur van de rolstoel bepaalt. Standaard is deze zwart. Bij de opening van een schilderijententoonstelling bedenk ik meteen al dat ik de rolstoel door deze kunstschilder wil laten beschilderen. Ze heet Kristina Romachkan. We spreken een prijs af en het werk kan beginnen. Ze neemt de kap mee naar haar atelier en voor mij begint het wachten.

Na het monteren van de kap is het schilderwerk een integraal onderdeel van de rolstoel. Gelukkig reageren de mensen om mij heen positief. Een enkeling vindt het niet mooi, maar iedereen vindt het interessant.

Maar wat er ook gebeurt, is dat de gesprekken op straat helemaal veranderen. Passanten en collega’s onbekenden komen mij nu met een nieuwsgierige blik tegemoet “wat een mooie rolstoel, hebt u dat zelf gedaan?” of vragen van die strekking. De gesprekken gaan niet meer over mijn handicap en niemand wil meer weten hoe moeilijk het wel niet zal zijn om je in een rolstoel voort te bewegen. De rolstoel is nu een deel geworden van mijn identiteit. Het is niet langer een hulpstuk maar is nu een deel van mij geworden. Mensen zien het nu ook als zodanig, het is alsof je mooie nieuwe schoenen draagt en van iedereen complimenten krijgt. Ik had wel gehoord dat er mensen zijn die kiezen voor een zo onopvallend mogelijke kleur. Dit vanuit het idee dat wanneer de rolstoel minder opvallend gekleurd is, zijzelf meer opvallen. Ik weet nu dat het zo niet werkt, het is namelijk juist omgekeerd. Een extra fraaie rolstoel vestigt juist positieve aandacht op de gebruiker.

Dit heb ik wel helemaal zelf laten doen en zelf betaald. Dat ging in mijn geval makkelijk omdat de rolstoel van mijzelf is, hij is namelijk verstrekt via een PGB. Dat betekent dat wanneer het schilderwerk mislukt zou zijn ik zelf had moeten opdraaien voor het herstellen daarvan. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan ook hier hand in hand. Vanwege de positieve ervaringen die ik er nu mee heb pleit ik er voor om ook wanneer een rolstoel in bruikleen wordt verstrekt deze vrijheid aan de gebruiker te bieden. Het draagt echt veel bij aan het volwaardig worden gezien en aan het uiting geven aan je eigen individualiteit. Maar dan wel op eigen initiatief en kosten natuurlijk.

De meeste gemeenten zijn helemaal gewend om via strakke regels en procedures alle initiatief bij de gebruiker weg te halen. De voorziening blijft eigendom van de gemeente en de gebruiker mag er niets aan veranderen. In die belevingswereld is men gewend om alles in eigen hand te houden en niets aan de gebruiker over te laten. Dit is een vreemde benadering als je bedenkt dat een voorziening als een rolstoel zo veel invloed heeft op hoe men je ziet, net zo persoonlijk als de kleren die je draagt.

Daarbij komt dat een voorziening als een rolstoel in de regel is afgeschreven als de bruikleen wordt beëindigd. Niets lijkt dan ook in de weg te staan om meer mogelijkheden te bieden waarmee de gebruiker (op eigen kosten) een voorziening als een rolstoel een individueel uiterlijk te geven. Behalve eigen initiatief en risico van de gebruiker moet de gemeente dan wel leren om de totale controle over een bruikleenvoorziening een beetje los te laten. Als dat lukt, valt er zo veel meer plezier te halen uit iets dat anders alleen maar als een noodzakelijke last wordt gezien.
Almer

r4

 

 

 

 

 

 

Mei 2016

Wat ben ik blij met de ergotherapie die ik van mevrouw de Regt gekregen heb! Nadat ik mijn hoofd flink gestoten had, kreeg ik allerlei vage klachten waar ik weinig van begreep en nog minder mee kon omgaan. Uiteindelijk bleken bijna alle klachten te herleiden tot de prikkelverwerking: geluid, licht, bewegende beelden e.d. Gelijk bij mijn eerste bezoek aan mevrouw de Regt voelde ik mij begrepen en kreeg ik voor het eerst inzicht in wat er nu eigenlijk aan de hand was. Stapje voor stapje leerde ik opnieuw met deze prikkels omgaan en mijn werkzaamheden en bezigheden uit te breiden. Inmiddels ben ik voldoende hersteld om mijn dagelijks werk te kunnen doen.
Mirjam

April 2016

3 maanden na mijn hersenschudding ben ik doorverwezen naar Bastiënne de Regt. Ik kon direct terecht. Ik had nog erg veel klachten zoals misselijk, hoofdpijn en oorsuizen. Dit belemmerde me door het feit dat ik niet kon werken, muziek kon luisteren, kon sporten of met vrienden kon afspreken. Eigenlijk kon ik niet zo veel meer.
Vanaf het eerste moment vond ik Bastiënne bijzonder betrokken, begripvol en bovenal ook zeer kundig. Ik had zelf geen idee hoe ik beter moest worden en bij Bastiënne had ik meteen het gevoel in goede handen te zijn. Bastiënne heeft me uitgelegd dat ik mijn prikkelbelastbaarheid moest trainen en Bastiënne heeft me hierin geholpen door een plan uit te zetten. Tijdens de volgende consults bespraken we mijn voortgang en – naar gelang de voortgang –vergrote of temperde we mijn ‘training’. Daarbij keek Bastiënne naar het grotere geheel. Op advies van Bastiënne ben ik naar een optometrist gegaan die er achter kwam dat mijn bril absoluut niet goed was. Zelf had ik hier nooit aan gedacht. Naast de zeer goede ‘reguliere’ ergotherapeutische begeleiding, zijn het dit soort adviezen waardoor ik de hulp van Bastiënne echt heel erg op prijs stel.
Ik hoop niet dat het ooit nog nodig is. Mocht ik ooit weer minder belastbaar zijn dan ga ik zeker te weten terug naar Bastiënne.
Pim

April 2016
Bastiënne hanteert een persoonlijke benadering tijdens haar sessies, waardoor je het gevoel hebt dat je klachten serieus worden genomen.
Door de vele tips en adviezen merk je dat ze jarenlange ervaring heeft met allerlei uiteenlopende aandoeningen.
Dankzij de ergotherapie heb ik meer zicht op hoe ik om kan gaan met mijn eigen klachten.

Janine

Januari 2016

Vandaag mijn laatste bezoek aan Bastiënne gebracht. Een periode van gesprekken en oefeningen afgesloten bij een voor mij bijzondere en vakkundige therapeute.

Sinds een tweetal ongelukkige valpartijen in 2010 bleven er een aantal klachten over waar ik, zoals de meeste artsen toen zeiden…”maar mee moest leren leven”… en wonderwel ging dat ook een aantal jaren goed totdat in de afgelopen twee jaar zowel de werkdruk als werkstress de klachten dusdanig verergerden dat van normaal mijn werk doen geen sprake meer kon zijn.

Diverse klachten variërend van hoofdpijnen, slecht/dubbel zien, gevoelig voor licht- en geluidprikkels, duizeligheid etc. belemmerden mij in mijn dagelijks functioneren. Eerdere bezoeken aan oogkliniek, fysiotherapeuten e.d. hadden geen effect gebracht.

Uiteindelijk via een huisarts in opleiding die Bastiënne aan het werk had gezien bij een stageopdracht werd ik naar de praktijk Mens in Bedrijf doorverwezen.

Vanaf dat moment ging er een wereld voor mij open. Gedecideerd werd ik doorverwezen naar een bij Bastiënne goed bekend staande Optometrist om nogmaals mijn ogen te laten checken en dit keer was daar een verrassende uitkomst…ik had niet alleen sterkere lenzen nodig maar daar diende ook prisma’s in te worden geslepen die een oogafwijking moesten corrigeren. Na de nieuwe bril vielen een aantal klachten al weg. Daarna volgde weken van oefeningen die uiteindelijk ook resultaat brachten maar ook een zoektocht naar praktische oplossingen (zoals bijvoorbeeld het werken op een geel scherm om de rust in het kijken naar een beeldscherm terug te brengen) die zowel binnen de mogelijkheden van Bastiënne lagen dan wel bij andere deskundigen werden gezocht. Een osteopaat voor de nek- en hoofdklachten en een acupuncturist voor het verlichten van de slaapproblemen.

Kortom een allesomvattend pakket aan behandelingen, oefeningen en praktische tips hebben geleid naar een resultaat waar ik inderdaad prima mee kan functioneren maar dat mij ook in staat heeft gesteld om met vertrouwen in de eigen mogelijkheden ook voor wat betreft mijn carrière belangrijke keuzes te maken en nieuwe wegen in te slaan.

Via deze weg dan ook mijn waardering voor de bijzondere inzichten die ik van Bastiënne heb meegekregen, een uitermate vakkundige vrouw die mij regelmatig heeft verrast maar ook veel heeft gebracht.
Emile

Oktober 2015
Ergo therapie voor burn-out? Dat is niet het eerst waar je aan denkt. Ik was eind 2009 door m’n hoeven gezakt en heb er tot begin 2013 over gedaan me weer omhoog te worstelen. Een grillige worsteling met diverse flinke terugvallen tot weer het kunnen volhouden van een ¨volledige¨ werkweek zonder al te veel vermoeidheid en andere klachten.

Ik was nog lang niet de ¨oude¨ om die term maar te gebruiken, maar had het idee dat ik op de goede weg was omdat het ook langzamerhand steeds beter ging, ik steeds meer kon doen enzovoorts. Dacht ik…. Totdat ik in het voorjaar van 2015 in de afgrond viel. Zo voelde het tenminste. Alle oude klachten en nog een paar nieuwe staken de kop op. Bleef het eerst vooral beperkt tot vaak spanningshoofdpijn en migraine aanvallen als ik (te) moe en uitgeput was. Nu kreeg ik er rugklachten bij.

Terugblikkend op wat me is overkomen is het achteraf gezien niet zo erg vreemd. Want ik beoordeelde mijn toestand niet echt aan hoe ik me voelde, maar meer aan wat ik allemaal al weer deed en kon. Ook daarin was ik nog lang niet de ¨oude¨ maar ik vond mijzelf al weer een hele piet. Totdat ik weer instortte dus. De voorgaande jaren overziend werd mij wel duidelijk dat ik niet zo goed was in het hanteren van beperkingen en grenzen. Vooral die mijn lichaam aangeeft. Niet zeuren, gewoon doorgaan. Klinkt leuk, maar is achteraf gezien waarschijnlijk alleen niet zo handig en wellicht zelfs schadelijk geweest.

Met deze wetenschap leek ergotherapie helemaal niet zo vreemd meer. Want hoe leer je te herkennen wanneer het genoeg is? Door signalen waar te nemen en daar wat mee te doen. Daarnaast speelde nog dat ik al jaren slecht slaap en dus nooit eens het gevoel had uitgerust te zijn. Met perioden van maanden achtereen nachten met maar 4 á 5 uur echte slaap en de rest van de tijd maar liggen te piekeren of te vervelen is te weinig om bij te kunnen tanken.

Wat ik verwachtte van de Ergotherapie? Daar had ik eerlijk gezegd geen concreet beeld van. Maar eigenlijk maakte me dat niet echt uit want elke hulp die verbetering opleverde was welkom. Wat brachten de sessies mij? Veel inzicht in de mechanismes die kunnen leiden tot een burn-out. Of die er voor zorgen dat je er niet uit komt. Was dat nieuw? Niet helemaal, maar wel heel concreet en goed op een rijtje gezet. Inclusief mogelijkheden om er mee aan de slag te gaan en om zo de energievretende mechanismes af te leren. Wat ik erg fijn vond was dat er goed werd in gespeeld op wat ik nog aan dagelijkse activiteiten deed en dat juist daarin elementen en aanknopingspunten werden gezocht om de spanningen te verminderen of om me juist bewust te worden van die spanningen. Kortom: erg verhelderend en soms ook best confronterend. Wat heeft dat allemaal opgeleverd? Pas aan het eind van de ¨standaard¨ periode merkte ik dat ik langer ging slapen! Een unicum! Er waren zomaar nachten van 6 á 7 uur slaap en zelfs langer! Was dat toeval? Daar lijkt het niet op want ik slaap momenteel gemiddeld stukken langer dan voorheen. Heeft dat de situatie veel beter gemaakt? Helaas werkt het niet zo snel. Maar dat vind ik ook niet zo gek nadat ik al meer dan 5 jaar ontregeld en oververmoeid ben. Het zit niet echt in mijn aard om structureel gas terug te nemen. Kortom: met deze verkregen wijsheid en langere nachten ben ik meer dan gemotiveerd om serieus verder te gaan met het luisteren naar de signalen van spanning en ongenoegen die er in overvloed blijken te zijn. Maar ze dan niet te negeren, maar door er ook wat mee te doen. Ik dacht altijd dat het gezegde “de boog kan niet altijd gespannen zijn” niet voor mij gold. Maar de realiteit is anders. Aan de slag gaan met wat ik geleerd heb zal niet makkelijk zijn want dat eist discipline en eerlijk zijn naar jezelf. Tenminste, in wat je echt voelt en wat je met dat gevoel doet. Vandaar dat ik de ergotherapie als erg positief heb ervaren. Het echte werk moet je zelf doen, niet eenvoudig, maar daar is niet aan te ontkomen.
Ron

 

Oktober 2015
Door mijn aandoening EDS/HMS, heb ik al van jongs af aan te maken met somatische therapieën. Waarbij lang niet alles werkte. Waaronder ook meerder malen ergotherapie. De ergotherapie hield vaak in dat ik in het ziekenhuis of een praktijk te horen kreeg hoe ik het zou moeten doen volgens hun.
Ik luisterde braaf en probeerde het voor elkaar te krijgen op de manier waarop mij dat in 1 of 2 afspraken was verteld. helaas werkte dit niet en nam mijn vertrouwen in ergotherapie af.
Toen mijn huisarts mij wederom doorverwees naar een ergotherapeut had ik er een hard hoofd in, maar aangezien ik zelf de obstakels in huis niet onder de knie kreeg maakte ik toch een afspraak met Bastiënne van Mens in Bedrijf.
Ze kwam bij mij thuis. Dit was al een heel groot verschil met alle eerdere ergotherapeuten. Ze vertelde mij niet hoe ik het zou moeten doen, maar ging in gesprek met mij en vroeg me waarom iets wel of niet werkte voor mij. Ze motiveerde me om iets te proberen en nam me serieus wanneer ik aangaf dat het niet werkte. In plaats van dat ik mijzelf moest aanpassen aan mijn omgeving, hielp ze mij om de omgeving aan mij aan te passen.
Ze heeft mij gesteund in het verkrijgen van de aanpassingen die nodig waren in mijn huis, om mij zelfstandig te laten wonen.
Nu zijn we een jaar of twee verder, waarin ik af en aan onderstuening kreeg van Bastiënne, en van een kasplantje binnen mijn vier muren ben ik zelfs nu zo ver dat ik vrijwilligerswerk doe. Nu rijd ik overal heen met behulp van mijn scootmobiel! Ik ben nu 37 en heb het gevoel dat ik nu eindelijk met leven ben begonnen, met mijn huis gemaakt voor mij, heb ik eindelijk de energie om buiten het huis wat te doen. Dank je wel Bastiënne, zeker ook voor alle strijd die je voor mij hebt gestreden met de instanties.
Claudia

 

Juni 2015
Nadat ik al een aantal maanden kampte met rugklachten, kwam ik bij Bastiënne terecht. Ik had moeite met lopen, staan, werken en het huishouden doen. Dat beperkte mijn leven dus behoorlijk. Ergotherapie bleek een deel van de oplossing: ik vond het een prettige mix van mentale en praktische therapie. Bij het mentale deel leer je zelf te voelen waar je grenzen liggen en meer ‘mindful’ te handelen. Dat klinkt zweverig, maar het heeft echt effect op de hoeveelheid energie die je op een dag ‘nutteloos’ verbruikt! Bij het praktische deel leerde ik een andere manier van lopen, een handigere methode om de vaatwasser uit te ruimen of de was in de machine te doen. Daar heb ik zo veel aan gehad! Het is even wennen om de dingen die je altijd deed anders te doen, maar het is echt wonderlijk wat het effect is op de hoeveelheid pijn die je ervaart. Ook de combinatie van het mentale en fysieke deel had effect: zo leerde ik dat de positie die je (letterlijk) inneemt op je werk, effect heeft op hoe jij je voelt. En ten slotte kreeg ik van Bastiënne een opblaasbaar kussen, dat ik overal mee naartoe kan nemen voor meer zitcomfort. De therapie heeft ervoor gezorgd dat ik weer gewoon fulltime aan het werk ben en mijn huishouden regel. Niet zonder, maar wel met veel minder pijn. Ik kan het iedereen aanraden!
Kyra

Februari 2015
Na een fietsongeval, De afgelopen vijf maanden ben ik bij mevrouw de Regt behandeld voor pijnlijke gewrichten, schouders en zeer pijnlijke vingers. Daarbij had ik ook nog een gekneusde pinktop. Mevrouw de Regt zag meteen dat dit te maken had met een verkeerde houding. Haar adviezen t.a.v. mijn houding en de aanschaf van een speciaal hoofdkussen hebben er toe geleid dat ik nu zonder pijn weer door het leven ga. Mijn hartelijke dank voor al je goede zorgen Bastiënne.
Jessy

Februari 2015
Na een fietsongeval, waarbij ik op mijn hoofd was terecht gekomen, was ik beperkt in o.a. prikkelverwerking; geluiden kwamen veel te hard binnen, ik kon niet tegen beeldschermen, mijn evenwichtsgevoel was sterk verminder. Ik kon niet lezen, werken, afspreken met vrienden, een film kijken, een stukje wandelen. Hoewel ik pas 30 was, was ik opeens ernstig beperkt. Hoe kon ik ooit weer herstellen en mijn eigen leven en baan weer oppakken? Dankzij Bastiënne de Regt Mens in Bedrijf is dit gelukt. Zij begeleidde me, legde me uit wat er aan de hand was en gaf me diverse oefeningen, zoals diep zitten, evenwichtsoefeningen en oefeningen in Multi-tasken. ze trainde me in sensorische integratie. Alle prikkels kwamen door mijn ongeluk ongefilterd binnen en door de oefeningen leerde ik weer omgaan met prikkels. Het was niet niks al die oefeningen, maar ik merkte dat ik erdoor vooruit kwam. Het vergt echter wel veel discipline om te revalideren, om elke dag vele maanden achter elkaar een heel aantal keer per dag al die oefeningen te doen. Eindeloos doorzetten, moed houden met behulp van vrienden en familie. En verder opletten dat je niet over je grens gaat. Ik moest tegen mijn grens aan oefenen, wat vreselijk moeilijk was, want mijn grens was zo dicht bij. En dan ga je er soms toch over heen, waardoor je weer een stap achteruit doet en weer moet opkrabbelen. Ook voor al deze aspecten van revalideren was aandacht in de therapie. Langzaam ging ik vooruit. Ik ben zelf arts en moest re-integreren naar een drukke baan. Ook hierin heeft Bastiënne me begeleid. zodat ik op een gezonde manier weer aan het werk ben gekomen. 2 jaar na mijn val ben ik weer volledig hersteld en weer volledig aan het werk. 2 hele zware jaren. waar ik zonder de hulp van Bastiënne niet op deze manier uit was gekomen.
Roos

Januari 2015
Sinds 2008 heb ik slaapapneu en slaap ik met masker op. Hierdoor is slapen altijd een gevecht en hoop je fitter wakker te worden dan toen je ging slapen. In november heb ik een nieuw masker gekregen die zorgt dat ik minder pijnklachten heb in mijn gezicht en vermindering van de hoofdpijn. Alleen dit masker is zo groot dat als ik gewoon op mijn zij ga slapen wat je moet doen met slaapapneu het masker van mijn gezicht af kwam en daardoor minder effectief kan werken door luchtlekkage. En ik hierdoor erg vaak wakker van werd. De fysiotherapeute kende Bastiënne vanuit de praktijk en verwees mij naar haar omdat vanuit de ergotherapiepraktijk de mogelijkheid was om nieuwe kussens te proberen voordat je tot aanschaf over gaat. Dit nadat ik gezegd had dat er speciale apneukussen te koop zijn maar dat veel mensen er zeer ontevreden over zijn. En zo’n kussen kost € 100,00. Als ik zou weten dat het werkte dan zou ik dat met liefde uitgeven. Maar ik heb teveel dingen gekocht waarvan mensen zeiden dat het goed zou zijn voor mijn pijn of slaapklachten die later niet blijken te werken. Dat ik het zonden vind om iets zomaar te kopen. En met deze tip kon ik kosteloos kussens testen. Onder begeleiding van een vakvrouw die veel meer ervaring heeft met slaapproblemen als ik. En ziet of een kussen mij goed ondersteund of niet. Soms denk je zelf dat iets goed ligt of past en dan blijk je eigenlijk verkeerd te liggen waardoor je andere klachten later krijgt. In eerste instantie konden we niet een goed passende slaapkussen vinden. En had ik het soort van opgegeven en mij erbij neergelegd dat ik niet goed zou kunnen slapen. Bastiënne was met een kussen specialist bij mij thuis komen kijken. Deze man had op zich goede ideeën maar Bastiënne en ik schrokken beide van wat het inhield voor mij. Ik moest een groter bed kopen en een heel circus opstarten. Waarvan we beide twijfelde of dat bij mij wel zo werken. Na de afspraak dat ik er even over zo nadenken en overleggen met mijn vrouw. Wist ik niet goed wat ik zou gaan doen. Omdat ik zelf nog geen contact had opgenomen belde Bastiënne mij. In dit gesprek bleek dat Bastiënne dezelfde twijfels te hebben als ik na het thuisbezoek en hebben we een afspraak gemaakt in de praktijk om nog een paar kussens te proberen die er eerst niet waren. Bastiënne vroeg mij om intussen te gaan slapen met een kussen onder mijn matras. De kussen onder mijn matras hielp wel maar het gewoon liggen op de matras vond ik te hard aan mijn hoofd en lag niet lekker op mijn zij. Ik heb toen een oud poppenmatrasje in stukken gesneden smaller als de uitstekende delen van mijn masker en vanaf dat moment sliep ik een stuk beter. Toen ik op de afspraak bij Bastiënne kwam was ze zeer positief verrast door het geen wat ik zelf had bedacht en had opgelost. Bastiënne had nog een goede tip op mijn vraag waar ik mijn zelf gemaakte kussen op een mooier en betere manier kon laten maken. En sinds die tijd slaap ik op een verschrikkelijk dure kussen van wel € 9,30! Voor dat geld koop je geen nieuw bed en al de andere aanpassingen die nodig waren! Het fijne is ik word nu niet meer wakker met spierpijn in mijn nek. En met luchtlekkage en als ik die toch heb dan kan ik mijn hoofd iets anders liggen en dan heb ik nergens meer last van. Tijdens het bezoek aan huis zag Bastiënne dat ik door mijn lichaamsbouw met mijn armen naar mijn hoofd ging en daardoor er voor zorgde dat ik niet vrijuit kon ademhalen. Door mijn spierziekte verkrampen mijn armen in mijn slaap waardoor ik nog eens extra de boel afklem. Ik word altijd wakker met afdrukken van mijn handen in mijn lijf. Op de praktijk heb ik gelegen met een rolkussen tussen mijn benen die tot aan mijn borst komt ongeveer. Hierdoor kan mijn arm niet meer tegen mijn lijf aankomen waardoor ik makkelijker kan in en uitademen. Nu ik met een extra lange rol van 1.50 meter slaap ontspannen mijn buikspieren en darmen zich meer waardoor ik veel minder pijn heb tijdens het slapen. En hierdoor fitter het bed uitkom als dat ik eerst deed. Door mijn bezoek aan de ergotherapiepraktijk zijn problemen opgelost die ik niet eens had benoemd. Bastiënne, ontzettend bedankt voor je goede zorg en meedenken
Ton

Januari 2015
In april van 2014 heb ik een hersenschudding opgelopen. Het herstel bleef uit met daarbij ook onbegrip rondom mijn situatie. Uiteindelijk in augustus 2014 bij Bastiënne terecht gekomen. Na het eerste gesprek was er bij mij vooral opluchting er was een verklaring voor mijn specifieke klachten en er kon wat aan gedaan worden. De informatie die Bastiënne mij meegaf heb ik kunnen delen met mijn werkgever wat voor meer begrip zorgde voor mijn situatie en kon ik eindelijk op een opbouwende manier werken aan herstel. Met kleine stappen en bruikbare adviezen (waar ik zelf niet op zou komen) bij de dagelijkse praktijk en het opbouwen van werkzaamheden op de PC ging het steeds beter. Ik ben er nog niet maar het eind is in zicht! Bastiënne, bedankt voor je adviezen en deskundige blik op mijn persoonlijke situatie.

Januari 2015
Enkele maanden geleden ben ik met fikse arm klachten terecht gekomen bij Bastiënne in de praktijk. Een overbelasting was de diagnose van tal van eerdere hulpverleners die ik voor Bastiënne al had gezien. Maar geen van deze hulpverleners heeft me zoveel inzicht gegeven in mijn pijn als Bastiënne. Ze heeft me laten leren te luisteren naar mijn lichaam. Mijn huishouden in etappes te doen, zodat ik het toch zelf kan. En heeft me prakttische tips over mijn houding gegeven, maar ook over alle daagse dingen zoals schrijven en tandenpoetsen. En dit laatste klinkt raar maar als je zoveel pijn hebt dat tanden poetsen en haren wassen niet achter elkaar kan omdat dit al te veel is dan neem ik aan dat je begrijpt hoe frustrerend het voor een chef kok moet zijn dat ze niet eens voor zichzelf kan koken Ik heb geleerd dat vechten tegen de pijn geen optie is, maar ik ben er nog lang niet qua acceptatie. Samen met Bastiënne heb ik hierin een begin gemaakt en ik start op korte termijn met een poliklinische revalidatie behandeling in het ziekenhuis. Naast inzichten die Bastiënne me heeft gegeven is ze zelf ook een super lief en fijn mensen mens. Het is dat ik nu elders ga starten met revalideren, anders hadden we in dit nieuwe jaar een stuk Minduflness samen opgepakt. Mijn klachten zijn beduidend minder en heb meer inzichten gekregen van wat ik moet laten of waar ik eerder mee moet stoppen of pauzes tussen door moet inlassen. Bastiënne bedankt!

December 2014
Je ontvangst bij de aller eerste keer was troostend door de erkenning van mijn toestand en bemoedigend door de aanpak met kleine stapjes. Je observatie was meteen raak: eerst leren weer in balans te komen en met beide voeten op de aarde te staan. Ook leerde je me een stap terug te doen of daadwerkelijk uit een situatie te stappen, al was het maar door me te bewegen, zodat ik uit mijn “bevriezing” kom en me kan realiseren wat er met me aan de hand is. In het laatste deel van het traject heb je me veel bagage meegegeven door je manier van vragen stellen en het doorvragen. Met dat in het achterhoofd stap ik nu vol vertrouwen op eigen benen verder. Mocht ik daarbij toch nog eens hulp kunnen gebruiken, dan weet ik dat ik bij je aan kan kloppen. Met veel geduld, herhaling en toelichting heb je me begeleid, waarvoor ik je zeer erkentelijk ben: Bedankt!
Rozerie

November 2014
In 2010 werd borstkanker bij mij geconstateerd en daarop volgde een zgn. totaalpakket, hetgeen inhoudt: operatie, bestraling, chemokuren, immunotherapie en hormoontherapie Dit had grote gevolgen voor mijn lichaam en geest. Ik had last van chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, uitval van woordkennis. Dit ging niet weg, ondanks deelname aan het programma Herstel en Balans in het revalidatiecentrum. Daarnaast had ik medische fysio, oedeemtherapie en acupunctuur. Toch bleven de klachten van chronische vermoeidheid bestaan, mede doordat ik nog steeds medicijnen moet gebruiken Ten einde raad werd ik doorverwezen naar ergotherapie en kwam ik in mei 2014 terecht bij Bastiënne de Regt van Mens in Bedrijf in Utrecht. Door Bastiënne kreeg ik inzicht in mijn energielekken en praktische handreikingen om hier mee om te gaan. Ik leerde rustmomenten in te bouwen in mijn dag, balans te creëren in rust en werkactiviteiten, mezelf niet uit te wonen door op tijd signalen te herkennen en er naar te handelen. Ze heeft me duidelijk laten inzien wanneer ik moet stoppen met iets zodat ik geen grenzen overschrijdt omdat herstel dan ook langer duurt. Ik kreeg heel veel bewustwording- en ademhalingsoefeningen die goed uitvoerbaar waren en goed in mijn dagelijks leven te integreren zijn. (Lopen, gaan zitten, liggen, enz. bewust activiteiten doen of juist niet doen) Ook hele praktische tips als bijv. een speciale bril voor bij de computer kwamen mijn energiehuishouding ten goede, hoe je energierijker kan winkelen i.p.v. energie te verliezen, een goede positie innemen in gezelschap om energie te sparen, enz. enz. enz. Daarnaast hebben de gesprekken mij goed geholpen om te accepteren dat ik veranderd ben t.o.v. van voor mijn ziekte. Het gaat er om wat ik nu kan en kan doen en heeft betekenis en niet terugblikken wat ik allemaal had hebben gewild. Hierdoor kan ik ook mijn grenzen aangeven naar buiten. Dit ervaar ik als zeer waardevol. Door Bastiënne heb ik de weg naar yoga gevonden wat ik als een vanzelfsprekend vervolg zie op de ergotherapie. Bastiënne heel veel dank!!!!
Carla

Oktober 2014
In 2008 rug operatie ondergaan. Leek goed te gaan tot 3 maanden na de operatie, toen er plotseling weer erge pijn klachten en uitval van het linkerbeen begon. Na veel problemen en allerlei therapieën met blijvend vage pijnklachten en super vermoeid zijn, werd er in 2012 in het ziekenhuis door specialist Fibromyalgie en CVS vast gesteld. Na een jaar revalidatie leek het weer even iets beter te gaan. Ik kreeg echter wederom meer pijnklachten en ontstekingen in gewrichten, specifiek in handen, schouders en lage rug. Diagnose Reuma. Problemen met schoenen vastmaken en aantrekken, tanden poetsen, flossen, scheren, eten (klaarmaken), schrijven, melkpakken, frisdranken etc. open maken, snijden met mes en kaasschaaf etc. etc. Dus allerlei ‘’normale’’ dagelijkse dingen. Verwezen naar het Academie Instituut en ik kwam terecht bij Bastiënne de Regt. Eerlijk gezegd had ik mijn twijfels wat dit voor zin zou hebben. Ik kon er achteraf niet méér naast zitten. Bastiënne heeft mij op zoveel punten zo goed geholpen. Spullen uitgeleend om te proberen, duimspalk aangemeten etc. Inmiddels aanpassingen aan pennen, messen, vorken, specifiek met verdikkingen zodat ik deze weer kan vasthouden en gebruiken. Kaasplankje met 3 spijkers…. Fantastisch, kaas zit vast dus kan weer zelf kaas snijden, hoog stoeltje in de keuken, ideaal. Speciale opener voor flessen en potten, lange schoenlepel etc. Bastiënne heeft zo fantastisch meegedacht en weet eigenlijk wel voor alles een oplossing. Ik heb van Bastiënne geleerd om te zoeken naar oplossingen voor problemen in de dagelijkse praktijk en jezelf niet te gaan ergeren aan je beperkingen. Dank daarvoor. Ik ben inmiddels bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van een speciale houder voor mijn bus scheerschuim. Hoef ik niet meer met 1 vinger te knijpen in de bus maar kan er simpel met de hele hand op drukken. Wat ik wil duidelijk maken is: denk niet van dit gaat niet, maar denk in oplossingen! Door deze wijze van denken zijn er voor mij veel problemen opgelost. Dank daarvoor Bastiënne.
Tom

Juli 2014
Als parkinsonpatient wordt ik geconfronteerd met verschillende problemen, zoals evenwicht- en krachtverlies . Door de ergotherapie heb ik geleerd mijn bewegingen beter te controleren waardoor de handelingen makkelijker gaan en er minder kans is op vallen. Ook aanpassingen binnenshuis zoals extra beugels bij bad en douche en tips over fietsen en lopen hebben mij geholpen met mijn beperkingen beter om te gaan. Johan

April 2014
Tintelingen, die ik hierna als ‘stroom’ (gevoel net als slapend been, maar dan in hele lichaam) zal omschrijven, last van licht, geluid, duizeligheid en warmte waren de aanleiding om langs te gaan bij een neuroloog. Net zo min als de huisarts wist hij mij te vertellen wat ik mankeerde. Er volgde een revalidatie traject. Al in de eerste week werd duidelijk dat ik Sensoriche integratie (SI) klachten had. Geen leuke boodschap maar wat een heerlijk gevoel dat het een ‘naam’ had gekregen. Eindelijk werd ik serieus genomen. De eerste stap was het controleren van mijn prisma bril. Deze bleek niet correct en is door een fantastisch team: van Els optiek uit Heemstede, meerdere keren aangepast. De overgevoeligheid voor licht werd door deze aanpassing en het dragen van een (overzet) zonnebril grotendeels opgelost. De overgevoeligheid voor harde geluiden kon worden aangepakt door het dragen van (op maat gemaakte) oordoppen. Door omstandigheden kon met de speciale SI therapie niet tijdens de revalidatie worden begonnen. Op eigen initiatief zocht ik na de revalidatie een SI therapeut, die ik na een snelle doorverwijzing van een SI therapeute uit Gouda vond in Mevrouw B. de Regt van Mens in bedrijf uit Utrecht.

 • In het kort kwam de SI therapie voor mij hier op neer: begonnen werd met het trainen van ‘diep zitten’ met zandzakken en het dragen van een gevuld buiktasje, dit om te ‘aarden’.
 • Tegelijkertijd kreeg ik adviezen voor op mijn werk en huishoudelijke taken. Alles op mijn wensen afgestemd.
 • Hierna werd begonnen met evenwicht training.
 • Toen brak het moment aan waarover ik had gehoord en ik mijn vraagtekens had. Het borstelen van de huid met een sponsje. Hoe kon dit nu verbetering brengen… Nu, een jaar later, denk ik dat naast de nieuwe bril, het sponsje het meeste effect en dus verbetering heeft gebracht. Het sponsje veroorzaakte dezelfde klachten als die ik had op hele slechte momenten in de anderhalf jaar daarvoor. Zere polsen en enkels, stroom, ziek gevoel. Door het lichaam uiteindelijk 2x per dag te borstelen met het sponsje werden mijn hersenen getraind om met prikkels om te gaan. Het feit dat het sponsje diezelfde prikkels/ pijn op kon roepen maakte dat ik vond dat ik hier doorheen moest. En het werkte!!
 • Meerdere oefeningen volgden alsook het trainen van dubbel taken. Dit zijn bewegingsoefeningen met daarbij het opzeggen van rekensommen.
 • Het afbouwen van het gebruik van de zandzakken, buiktasje en oordoppen.

Ik ben nu een jaar verder en gebruik de oordoppen alleen nog wanneer ik een lange autorit maak of in een ruimte ben waar veel mensen/harde geluiden zijn. De zandzakken gebruik ik als passagier bij lange autoritten en wanneer ik een slechte dag heb, of ziek ben/ geweest. De zonnebril is standaard uitrusting geworden in auto en handtas. Het buiktasje gebruik ik niet veel meer, maar bewaar ik, voor momenten dat ik veel moet bukken, tillen zoals laatst bij een verhuizing. Het sponsje, mijn maatje zoals ik weleens zeg ligt standaard in de badkamer. Ook weer bij griep, situaties met veel prikkels, borstel ik mijn huid weer frequenter. Dit helpt om weer beter tegen prikkels van buitenaf te kunnen. Van SI kom je nooit meer af, maar dankzij de zeer professionele begeleiding en adviezen van mevrouw de Regt, mijn flinke dosis doorzettings vermogen en geduld, ben ik nu op het punt gekomen dat ik kan zeggen: ‘ik ben tevreden’. Iets wat tot een jaar geleden voor mij ondenkbaar was. Mijn tip: SI, er is iets mee te doen!.
Carolina

Januari 2014 E
en onschuldige skivakantie heeft mijn tot dan toe onbezorgde leven volledig op zijn kop gezet. Een val op de piste met een zware hersenschudding tot gevolg. Een hersenschudding was tot dan toe niets meer dan een zelfstandig naamwoord voor mij. Je voelt je maximaal een paar weken niet lekker en dan pak je toch de draad weer op? Inmiddels weet ik helaas beter. Na al een maand kwam ik er achter dat mijn lichaam en geest voor mij onherkenbaar waren. Na drie maanden kon ik helemaal niet meer functioneren. Gelukkig was het medische circus snel opgestart en kwam ik bij Bastiënne terecht. Het was natuurlijk heel fijn om te horen dat mijn klachtenpatroon volledig thuishoort bij een hersenschudding. Maar ik vond het ook heel confronterend. Wat staat mij nog te wachten? Komt het wel goed? Precies de vragen die voor Bastiënne aanleiding waren om mij ook te leren voelen in plaats van denken. Voor mij een niet onbelangrijk deel van de behandeling. We zijn hard aan de slag gegaan met het verbeteren van de balans in mijn lichaam. Ook zijn we mijn cognitieve belastbaarheid gaan opkrikken. Op dit moment is mijn balans enorm verbeterd, kan ik weer af en toe naar een verjaardag en eens een hockeywedstrijd van mijn kinderen bezoeken. Voorheen was dat allemaal niet mogelijk! Ook heb ik mijn werkzaamheden voorzichtig weer opgepakt. De start is dus zeer hoopvol. Ik ben er nog lang niet maar de noodzakelijke stappen naar een hopelijk volledig herstel zijn gelukkig gemaakt. Zonder professionele begeleiding was me dat allemaal echt niet gelukt. Wel ben ik er achter gekomen dat je zelf keihard moet werken aan je herstel. Hulp is hard nodig maar doorzettingsvermogen nog veel meer
.
Maarten

December 2013
In mei 2013 had ik last van overbelasting door mijn werk, waardoor mijn lichamelijke MS klachten verergerden. Via de revalidatie-arts ben ik doorverwezen naar Bastienne de Regt en zij heeft me op een praktische manier geholpen om mijn energie beter te verdelen en energie te besparen waar dat mogelijk is. Bastienne is bekwaam en betrokken en prettig om mee samen aan oplossingen te werken.
Claudia

November 2013
Na een zware hersenschudding waren mijn lichaam en geest op alle fronten overprikkeld, ik zat op slot. Overleven in plaats van leven. Daar ongelukkigerwijs niemand echt kon zeggen wat er met mij aan de hand was duurde het twee jaar voordat de juiste mensen gevonden werden. Mens in bedrijf hielp mij weer op weg, met de juiste bagage de goede kant op. Zowel Esther Warnaar als Bastienne de Regt. Mijn beroep als (product)ontwerper/vormgever en ijzersmid leed enorm onder de klachten die opgelopen waren na een zware hersenschudding, maar ook als persoon leek ik wel vervreemd van mijzelf…vervreemd van geest en lichaam. Creativiteit gaat gepaard met prikkels in alle mogelijke verschijningsvormen, prikkels die nodig zijn in een proces en ieder moment van de dag en nacht kunnen opdoemen. Een verademing was alleen al het feit dat klachten en beperkingen begrepen werden en verklaard konden worden, dat elimineert tussen de oren al een hoop gedachtes en aannames van anderen. Doordat ik zelf inzicht kreeg in de herkomst van de klachten en beperkingen kon ik ook de mensen om mij heen mijn gedrag en keuzes uitleggen, dit was een fijne ervaring. De therapie was niet makkelijk, iets “verkeerds” wat zich in twee jaar tijd opbouwt in een lijf is niet zomaar weg. Na verloop van tijd kwam er verandering in mijn doen en zijn, dat gaf energie om door te zetten. Ook was de therapie erg interessant, interessant omdat je erg veel leert over je lichaam en de prikkels die deze ontvangt. Op moment ben ik niet meer in behandeling, maar zijn er genoeg handvatten aangereikt om op eigen kracht de koers voort te zetten. Ik ben er stellig van overtuigd dat ik zonder deze therapie nog steeds de juiste weg niet gevonden had, ik heb weer het gevoel dat ik leef
Timo

Oktober 2013
Afgelopen juli kreeg ik van de KNO-arts te horen dat mijn klachten, duizelig, misselijk, vermoeid, niet kunnen concentreren te maken hadden met een evenwichtsstoornis. Helaas, daar is niks aan te doen en je moet er maar mee leren leven! Neem maar 3 reistabletjes en dat is het. Hier was ik niet echt blij mee!! Gelukkig kreeg ik van een vriendin de tip om een afspraak te maken met Bastiëne de Regt van “Mens in Bedrijf” Het telefonisch gesprek verliep heel fijn en de afspraak werd gemaakt. Vanaf toen is er veel gebeurd! Vele oude gewoontes ben ik aan het afleren. Opstaan, strijken, iets vasthouden, reiken, Mindfulness denken, boodschappen doen, oefeningen. Gewoon de dagelijkse dingen. Bastiëne verwees mijn door voor een optometrisch onderzoek. Dit onderzoek doet de optometrist om naar de samenwerking tussen de hersenen, evenwichtsorgaan, houding en bewegingszin en ogen en de oogspieren te kijken. Bij dit onderzoek is een afwijking geconstateerd en een nieuwe bril werd aangeschaft. Vanaf het moment dat ik de bril op gaat het beter. Het is rustiger in mijn hoofd nu mijn hersens niet de hele dag meer aan het corrigeren zijn. De oefeningen, de bril, de fijne gesprekken en vooral het begrip dat je een vervelende kwaal hebt, zorgen er voor dat het beter met me gaat. Ik ben mijn werkzaamheden aan het opbouwen. Ik neem nog maar 1 tabletje in per dag en ben bij dat ik me niet bij het advies van de KNO- arts heb neergelegd. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst!
Joyce

September 2013
Na mijn herseninfarct revalideer ik bij Mens in Bedrijf, praktijk Ergotherapie en in het Academie Instituut bij de Oefentherapeut Mensendieck. Als gevolg van het infarct waren mijn linkerbeen en -arm verlamd. De arm is door Bastiënne van Mens in Bedrijf weer tot leven gewekt. Na 9 sessies kan ik mijn arm en vooral mijn hand in het dagelijks gebruik weer goed gebruiken, ik schil weer de aard- en gewone appels en gisteren heb ik een grote hoeveelheid pruimen ontpit. Interessant is ook dat ik terwijl ik deze tekst zit te tikken, opmerk, dat nu de linkerhand veel meer in aanraking komt met het toetsenbord dan voorheen. Ik tik niet langer met twee vingers zoals vroeger , maar nu met twee handen. Daar blijkt maar weer: “Oefening baart Kunst”
Bertes

Augustus 2013
‘Na het hebben van een auto-ongeluk werd ik gediagnosticeerd met een whiplash. Een aandoening waar verschillende meningen over zijn in de medische wereld en welke klachten niet echt ‘grijpbaar’ zijn. Via een revalidatiecentrum kwam ik bij Bastiënne terecht voor ergotherapie en werd mij pas echt duidelijk wat er met mij aan de hand was. Bastiënne legde op een duidelijke en eenvoudige manier uit wat een whiplash inhoudt en hoe concreet om te gaan met de daaruit voortvloeiende beperkingen. Deze uitleg was niet alleen heel verhelderend voor mezelf, maar ik kon eindelijk ook aan de buitenwereld (d.w.z. familie, vrienden en werkgever) uitleggen wat het precies inhield om een whiplash te hebben. Vol enthousiasme ging Bastiënne met mij aan de slag met als doel weer op een goede manier in de maatschappij te kunnen functioneren. Met begrip en bemoedigende woorden zorgde zij ervoor dat revalideren leuk werd en op de juiste momenten gaf zij mij ook een spreekwoordelijke ‘schop onder de kont’ om er voor te zorgen dat ik nog een stap verder ging. Inmiddels ben ik niet meer onder behandeling bij Bastiënne, maar ik pas nog dagelijks haar oefeningen toe. Mede dankzij haar functioneer ik weer op een goede manier in de maatschappij en daar ben ik haar heel dankbaar voor!
Mariëtte

Juni 2013
“Na de geboorte van mijn dochter kreeg ik rugklachten en ben ik onder behandeling geweest bij Mens in Bedrijf. Met name de bewustwording van mijn houding bij dagelijkse handelingen thuis en op mijn werk hebben me geholpen om met mijn klachten om te gaan. Een mensgerichte persoonlijke benadering stond daarbij voorop.”
Pieter

Mei 2013
“de rollator” Bastiënne is een mooi mens – in allerlei opzichten. Praktisch ingesteld en wars van bureaucratische rompslomp weet ze de weg in de wondere wereld van therapie, zorg en begeleiding. Daarbij heeft ze een goed oog voor de thuissituatie, is oplossingsgericht en vasthoudend als geen ander. Laat ik dit toelichten met een persoonlijke ervaring. Na een aantal keren lelijk gevallen te zijn was het welletjes. De oorzaak is een bekend Parkinson-verschijnsel, namelijk op onverwachte momenten freezen dat wil zeggen dat je voeten stilstaan, maar je lijf gaat verder. Met als gevolg dat je languit op je gezicht ligt voor je er erg in hebt en onderwijl je partner een nieuwe hartverzakking bezorgt. Dus werd Bastiënne erbij gehaald; zij had aan een half woord genoeg. Om het valrisico zo goed mogelijk tegen te gaan was haar advies, naast het zorgen voor zogenaamde cues, een speciale Parkinson-rollator. Die heeft o.a. een laserstraal om freezing op te heffen. Dat was een goede raad – maar het effectueren ervan had nogal wat voeten in de aarde. Uit de trage communicatie tussen leverancier, groothandel en tussenpersoon bleek duidelijk dat, althans voor hen, van echte marktwerking in de zorg nog geen sprake is. Het duurde alles bij elkaar meer dan 3 maanden en tal van telefoontjes van Bastiënne maar toen werd dan toch de Rolls-Royce onder de rollatoren thuis afgeleverd. Zonder kosten en in eeuwigdurend bruikleen, zoals Bastiënne verduidelijkte. Ik blij natuurlijk – en al helemaal toen ik deze week bij een bezoekje aan mijn vorige Parkinsonverpleegkundige in de regio Haaglanden te horen kreeg dat je daar als patiënt (een groot deel van) de aanschafkosten van de Parkinson-rollator zelf zou moeten betalen. Daarmee wordt eens temeer onderschreven dat onze verhuizing naar Utrecht, nu een paar jaar geleden, een prima beslissing was die nog meer voordelen heeft dan tot nu toe gedacht. Immers, waar vind je een ergotherapeut die zo voor je in de bres springt en pas tevreden is als je dat zelf bent?
Ton

Maart 2013
Mijn ervaringen bij Ergotherapie Mens in Bedrijf. Met een verwijzing op zak van de Revalidatiearts kwam ik bij Mens in bedrijf terrecht okt 2012. Mijn therapeut was Bastiënne de Regt, samen zijn we aan de slag gegaan, ons contact heb ik als prettig ervaren gelukkig hadden we een klik, wat erg belangrijk is. We zijn begonnen in okt 2012, het was de bedoeling dat ik in jan.2013 bij de Hoogstraat verder zou gaan, dit was inmiddels maart 2013 geworden. Bastiëne heeft mijn handige tips gegeven, soms moeilijk uit tevoeren dat geef ik toe , maar alles was bespreekbaar. Ook is ze bij mij thuis geweest, om te kijken waar evt. verbeteringen aan te brengen waren die voor mij goed zijn, bv met koken strijken de was doen, trap lopen, stofzuigen. Al met al heb ik best veel aan deze therapie gehad, en ga nu met frisse moed verder in de Hoogstraat, ik ben er nog niet maar het kan alleen maar winst op brengen. Bastiënne ik zeg het niet met veel woorden maar bedankt voor de begeleiding.
Tonnie

December 2012
Naast fysiotherapie en mensendieck i.v.m. aanhoudende klachten in mijn schouders, nek en rug, raadde de huisarts mij ergotherapie aan. Aangezien ik Bastiënne al kende van een zeer positief ervaren bezoek op mijn werkplek, was de keuze snel gemaakt. Ik kon vrijwel meteen terecht. Heel fijn! Het intakegesprek was prettig en zeer verhelderend. We maakten samen een duidelijke probleemanalyse en plan van aanpak. In de zes behandelingen die volgden gingen we hiermee aan de slag. Zowel in de praktijkruimte als bij mij thuis kreeg ik veel adviezen en hulpmiddelen aangeboden waar ik echt iets aan had. Allerlei factoren kwamen aan de orde: ademhalings- en ontspanningsoefeningen; houdingscorrectie bij staan, zitten en liggen; verbeteren van computer werkplek; verlichten van dagelijkse handelingen in en om het huis; leren omgaan met belemmeringen die, in mijn geval, emoties, frustraties en stress veroorzaken; aanleren van een gezonder dagritme; hulp bij re-integreren in het arbeidsproces, etc. etc. Ik ben zeer positief over Mens in Bedrijf. Mijn klachten zijn natuurlijk niet opeens weg, maar ik heb geleerd er anders mee om te gaan. Scheelt de helft!
Carolien

December 2012
Zo’n acht jaar leed ik aan een chronische darmontsteking. Dit ging met ups en downs, ik verloor al na zo’n 3 jaar mijn werk in de ICT. Daarna volgde ik verschillende re-integratietrajecten en haalde veel positiviteit uit het ontwikkelen van mijn passies, vioolspelen en viool bouwen. Maar om dit alles door te zetten lukte niet, omdat ik steeds met terugval geconfronteerd werd. Er waren regelmatig operaties en ben letterlijk door het oog van de naald gegaan. Operatief heeft men uiteindelijk de ziekte weten te verwijderen. Het eerste herstel van dit alles ging goed maar een jaar na de laatste operatie merkte ik toch dat ik vast liep op een bepaald niveau. Alles bij elkaar had het me natuurlijk veel gekost, zowel mentaal als fysiek en ik bleef maar op een laag energieniveau steken. Via de huisarts ben ik naar een revalidatiecentrum verwezen maar daar hadden ze helaas geen goede passende plaats in mijn geval en men verwees mij vervolgens door naar de ergotherapeut Bastienne de Regt. Ik vind de consulten die ze heeft gegeven omvattender dan ik me in het begin had voorgesteld. Naast begeleiding om op een verantwoorde manier mijn conditie op te bouwen was er ook veel aandacht voor hoe ik mijn energie gebruik en deze verdeel over de dag. Ik was ook erg geholpen op het mentale vlak, het jarenlange ziek zijn is een grote uitdaging op dit vlak. Ik vond dat ze de problemen goed aanvoelde en mij deskundig kon helpen, een positieve benadering om zo veel mogelijk te genieten binnen de mogelijkheden die er zijn. Nu na zo’n tien consulten is mijn situatie een stuk beter, mijn conditie is verbeterd, als ook mijn mentale toestand, er ontstaat daarmee ruimte voor plannen voor de toekomst en ben weer volop bezig met mijn passie voor de viool en vioolbouwen, binnenkort hervat ik ook weer mijn re-integratie traject. Samenvattend kan ik zeggen dat ik bij Bastienne de Regt een complete, betrokken en deskundige begeleiding heb ervaren.
Jeroen

Oktober 2012
Ik ben heel blij dat ik de kracht heb gekregen om door te zetten in mijn erg lange zoektocht naar de juiste behandelaar voor mijn klachten. Elke psychiater ( ik lijd aan autisme) die ik zag, zette ik aan het werk om mij te helpen en het antwoord was: “Nee, dat kunnen wij niet”. Zonder de moed op te geven, drong ik aan bij de doktoren en legde uit dat ik naast psychosomatische ook sensorische integratie problemen had die mij in het dagelijks leven behoorlijk parten speelden. Eindelijk viel het woord Ergotherapie en wel bij “ Mens in Bedrijf” Ik belde op en kreeg op korte termijn een afspraak. Het voelde goed aan want al vanaf de eerste kennismaking ondervond ik veel begrip van Bastiënne. Dat was een hele geruststelling. Ik wist dat “een mens zelf in staat is om zijn klachten te beïnvloeden”zoals in de folder staat maar ik had “tips op maat”en een stok achter de deur nodig. Met veel geduld en aandacht luisterde Bastiënne naar mij. Ze heeft mij begeleid op een weg waar ik geleerde heb dat, als ik haar aanwijzingen niet volg( vooral wat de mindfulness van de ademhaling betreft), ik terugval in mijn oude patroon van denken en doen. Doe ik het wel, dan voel ik mij beter en heb ik een beter overzicht over mijn belastbaarheid.
Thérèse

April 2012
In augustus 2009 ben ik bij Bastiënne de Regt begonnen met de Sensorische Integratiemethode. Ik had inmiddels al aardig wat therapieën achter de rug en tot dusver zonder veel positief resultaat. Ik was dan ook erg benieuwd of deze therapie zou werken. Toen ik begon bij Bastiënne, kon ik dubbeltaken niet aan, had ik last van licht, van geluid in de zin van overprikkeling, kon ik nauwelijks lezen, kon ik nauwelijks bellen, ik kon niet meer fietsen, afijn, het was een hele waslijst die erop neerkwam dat gewoon functioneren in de maatschappij niet meer mogelijk was. Wat nu precies de oorzaak was van al deze klachten, is niet heel duidelijk. Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren geweest: restklachten van een whiplash, langdurige overbelasting in mijn werk. Bastiënne begon in augustus 2009 voortvarend met de Sensorische Integratiemethode. Haar aanpak is vooral een brede aanpak, heerlijk, eindelijk iemand die niet alleen in zijn of haar eigen specialisme denkt! Ondertussen zijn we ruim anderhalf jaar verder en wat ben ik een eind opgeknapt!! Dingen die onmogelijk waren, zijn weer mogelijk geworden. Ik fiets weer naar het dorp, doe mijn huishouden, lees weer een boek! En nog steeds zit er verbetering in mijn dagelijks functioneren, ik ga dan ook trouw verder met mijn oefeningen in de wetenschap dat geduld en hard werken wordt beloond!
Erna

2012
In mei 2011 werd ik door de huisarts verwezen naar Bastiënne de Regt Ergotherapeut. Ik had nog nooit van ergotherapie gehoord. Ik had zoveel lichamelijke klachten dat ik niet meer in staat was om goed voor me zelf te zorgen. De rug – en nekklachten waren het ergste en belemmerde mij om volledig te werken en viool te spelen. Gedegen is Bastiënne te werk gegaan. Ze vroeg zo door dat we op handelingen kwamen die ik al tijden niet meer deed en vergeten was dat dit niet normaal was. Zij heeft me veel adviezen gegeven en zeker om beter te zitten achter de computer. Alle activiteiten welke ik zelf deed werden getoetst of ik daarin kon veranderen of dat ik de handeling op een andere wijze kon doen. Na 8 behandel bijeenkomsten konden we de behandeling afronden. Nu kan ik mijn huishouden weer bijna zelf doen op lang stofzuigen na. Ik werk weer volledig en dankzij het goede advies is Bastiënne ook op het werk geweest en heb ik nu een goede instelbare werkstoel en kijkt de baas nu beter naar alle andere medewerkers. Ik kan weer een korte tijd viool spelen en dat is zo belangrijk voor mij naast mijn werk dat is weer gelukkig ben en ben Bastiënne zeer dankbaar. Ik zal mijn vriendinnen en vrienden zeker vertellen dat een ergotherapeut inschakelen zeker de moeite waard is. Mijn kwaliteit van leven is sterk verbeterd.
Monique

April 2012

‘Ergotherapie en pianostemmers; daar zit muziek in.’

Ongeveer een jaar geleden kreeg ik bij het slaan van octaven met de linkerhand last van mijn linkerduim. Vooral veel pijn en weinig kracht. Via de huisarts ben ik toen verwezen naar ergotherapeute mevrouw de Regt. Dat is erg goed bevallen. Mevrouw de Regt nam zo’n beetje de hele week met mij door. Daardoor kwamen we op de momenten uit waar ik aan moest gaan werken. Bijvoorbeeld door een andere houding, minder stress, pauze nemen etc. Ook heb ik op haar advies (en na dit eerst te hebben kunnen uitproberen) een duimspalk aangeschaft. Via een timmerman die mevrouw de Regt kent heb ik een mooi octaafhoutje kunnen kopen zodat ik niet meer met mijn duim een octaaf hoef aan te slaan. En zelf ben ik actief op zoek gegaan naar beter materiaal en een betere stemhamer. Al met al zijn de klachten een stuk verminderd. Helemaal weg kan niet want het gaat om artritis en dat is in mijn geval familiair. Maar de klachten zijn voldoende afgenomen dat ik prettig kan blijven pianostemmen. Het grootste risico op terugval zit in mijzelf, wanneer ik weer te veel ga stressen. Daar ben ik nog volop mee aan het werk.
Theo

2011
Door de adviezen van Bastiënne de Regt is de kwaliteit van mijn leven met sprongen omhoog gegaan!Met haar inlevingsvermogen en het goed kunnen meedenken, is zij er uitstekend in geslaagd om voor mij een pakket met tips, truc’s, en adviezen samen te stellen waar ik werkelijk weer mee vooruit kan!
Lenie

April 2011
2 Juli 2010 kwam ik met mijn racefiets ten val, waarbij ik een hersenkneuzing en ontwricht sleutelbeengewricht opliep. vier Dagen in ziekenhuis opgenomen, waarvan een paar dagen mijn hele geheugen kwijt. Na 6 weken kwam ik voor controle bij de neuroloog die me doorstuurde naar de revalidatiearts. Via de revalidatiearts kwam ik bijBastiënne de Regtterecht voor ergotherapie (en haar specialisatie in de Sensorische Integratie) om hieronder genoemde punten weer beter te leren ‘handelen’:

 • belastbaarder te worden; ik kon (3 mnd. na mijn val) nog steeds nauwelijks de deur uit, was tot bijna niets in staat. Kon ook nog niet fietsen, autorijden en nauwelijks wandelen
 • alle vegetatieve overprikkelingen (hoofdpijn, misselijk, snel duizelig) te verminderen
 • prikkels uit de omgeving (licht, geluid, drukte, bewegingen, zelfs gebaren van mensen!) weer te kunnen verdragen
 • grote problemen om te kunnen focussen/ scherpstellen met mijn ogen te verbeteren; ik kon nauwelijks lezen, geen tv kijken etc.
 • concentratie+dubbeltaken te verbeteren; dit lukte nauwelijks meer

Ik had 3 september 2010 (precies 3 maanden na mijn val) mijn 1e afspraak bij Bastiënne de Regt. Ze kwam bijzonder betrokken, begripvol en bovenal ook zeer kundig over; ik had meteen het gevoel in goede handen te zijn! Bij haar heb ik weer geleerd door -goede en duidelijke adviezen+oefeningen- mijn energie beter in balans te krijgen, om te gaan met al mijn overprikkelingen en geleidelijk weer op te bouwen naar dubbeltaken. Ook heeft zij een goed netwerk om zich heen van diverse andere hulpverleners, waar zij mij tevens naar doorverwees als aanvullende therapie, zoals een zeer gespecialiseerde en kundige manueel therapeut (in het zelfde Academie Instituut) die mij perfect heeft behandeld voor mijn toen nog steeds deels ontwrichte sleutelbeen en niet meer functionerende schoudergordel en tevens mij via bindweefselmassage in nek en op de schedel verder van mijn vegetatieve overprikkelingen afhielp, een fysiotherapeut daar die een echo van mijn sleutelbeengewricht maakte (ook in het A.I.) en ‘last but not least’ adviseerde ze mij met klem naar een bijzonder kundige Optometrist te gaan voor mijn niet herstellende oogproblematiek. Dit was een gouden zet; door daar een prismabril te laten aanmeten ben ik van mijn oogproblemen verlost! Ik kan sindsdien weer fietsen, autorijden, tennissen, tegen tl-licht, lezen etc.!! Hierdoor ben ik weer in staat mijn werk te hervatten, wat vorig jaar nog zeer dubieus leek… Kortom, Bastiënne de Regt heeft zelf zeer veel kennis en kundigheid in huis, doch deinst er ook zeker niet voor terug om zo nodig andere hulpverleners erbij in te schakelen om een optimaal resultaat te bewerkstelligen! WendelineJuni 2016

De rolstoel

Vanwege een spierziekte had ik een elektrische rolstoel nodig. Omdat deze zowel voor het werk als voor privégebruik nodig was werd het een lastige procedure waarbij zowel de gemeente als het UWV betrokken waren. Uiteindelijk was het vooral aan de inbreng van Bastiënne de Regt van deze praktijk te danken dat de verschillende partijen het snel eens werden.

Soms word ik ook aangesproken door passanten. Men begint over hoe moeilijk het wel niet zal zijn om in een rolstoel te zitten. “Eigenlijk valt het best mee” zeg ik dan. “Als ik nu thuiskom ben ik niet meer compleet uitgeput, en ik kan ook niet meer vallen.” Met een blik die het midden houdt tussen medelijden en onbegrip gaat men dan weer verder. Maar altijd gaan de gesprekken over mijn handicap, nooit over wat ik doe of wie ik ben. Ik sta er verder niet bij stil, het is gewoon zo.

De rolstoel heeft een plastic kap die de kleur van de rolstoel bepaalt. Standaard is deze zwart. Bij de opening van een schilderijententoonstelling bedenk ik meteen al dat ik de rolstoel door deze kunstschilder wil laten beschilderen. Ze heet Kristina Romachkan. We spreken een prijs af en het werk kan beginnen. Ze neemt de kap mee naar haar atelier en voor mij begint het wachten.

Na het monteren van de kap is het schilderwerk een integraal onderdeel van de rolstoel. Gelukkig reageren de mensen om mij heen positief. Een enkeling vindt het niet mooi, maar iedereen vindt het interessant.

Maar wat er ook gebeurt, is dat de gesprekken op straat helemaal veranderen. Passanten en collega’s onbekenden komen mij nu met een nieuwsgierige blik tegemoet “wat een mooie rolstoel, hebt u dat zelf gedaan?” of vragen van die strekking. De gesprekken gaan niet meer over mijn handicap en niemand wil meer weten hoe moeilijk het wel niet zal zijn om je in een rolstoel voort te bewegen. De rolstoel is nu een deel geworden van mijn identiteit. Het is niet langer een hulpstuk maar is nu een deel van mij geworden. Mensen zien het nu ook als zodanig, het is alsof je mooie nieuwe schoenen draagt en van iedereen complimenten krijgt. Ik had wel gehoord dat er mensen zijn die kiezen voor een zo onopvallend mogelijke kleur. Dit vanuit het idee dat wanneer de rolstoel minder opvallend gekleurd is, zijzelf meer opvallen. Ik weet nu dat het zo niet werkt, het is namelijk juist omgekeerd. Een extra fraaie rolstoel vestigt juist positieve aandacht op de gebruiker.

Dit heb ik wel helemaal zelf laten doen en zelf betaald. Dat ging in mijn geval makkelijk omdat de rolstoel van mijzelf is, hij is namelijk verstrekt via een PGB. Dat betekent dat wanneer het schilderwerk mislukt zou zijn ik zelf had moeten opdraaien voor het herstellen daarvan. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan ook hier hand in hand. Vanwege de positieve ervaringen die ik er nu mee heb pleit ik er voor om ook wanneer een rolstoel in bruikleen wordt verstrekt deze vrijheid aan de gebruiker te bieden. Het draagt echt veel bij aan het volwaardig worden gezien en aan het uiting geven aan je eigen individualiteit. Maar dan wel op eigen initiatief en kosten natuurlijk.

De meeste gemeenten zijn helemaal gewend om via strakke regels en procedures alle initiatief bij de gebruiker weg te halen. De voorziening blijft eigendom van de gemeente en de gebruiker mag er niets aan veranderen. In die belevingswereld is men gewend om alles in eigen hand te houden en niets aan de gebruiker over te laten. Dit is een vreemde benadering als je bedenkt dat een voorziening als een rolstoel zo veel invloed heeft op hoe men je ziet, net zo persoonlijk als de kleren die je draagt.

Daarbij komt dat een voorziening als een rolstoel in de regel is afgeschreven als de bruikleen wordt beëindigd. Niets lijkt dan ook in de weg te staan om meer mogelijkheden te bieden waarmee de gebruiker (op eigen kosten) een voorziening als een rolstoel een individueel uiterlijk te geven. Behalve eigen initiatief en risico van de gebruiker moet de gemeente dan wel leren om de totale controle over een bruikleenvoorziening een beetje los te laten. Als dat lukt, valt er zo veel meer plezier te halen uit iets dat anders alleen maar als een noodzakelijke last wordt gezien.
Almer

r4

 

 

 

 

 

Mei 2016

Wat ben ik blij met de ergotherapie die ik van mevrouw de Regt gekregen heb! Nadat ik mijn hoofd flink gestoten had, kreeg ik allerlei vage klachten waar ik weinig van begreep en nog minder mee kon omgaan. Uiteindelijk bleken bijna alle klachten te herleiden tot de prikkelverwerking: geluid, licht, bewegende beelden e.d. Gelijk bij mijn eerste bezoek aan mevrouw de Regt voelde ik mij begrepen en kreeg ik voor het eerst inzicht in wat er nu eigenlijk aan de hand was. Stapje voor stapje leerde ik opnieuw met deze prikkels omgaan en mijn werkzaamheden en bezigheden uit te breiden. Inmiddels ben ik voldoende hersteld om mijn dagelijks werk te kunnen doen.
Mirjam

April 2016

3 maanden na mijn hersenschudding ben ik doorverwezen naar Bastiënne de Regt. Ik kon direct terecht. Ik had nog erg veel klachten zoals misselijk, hoofdpijn en oorsuizen. Dit belemmerde me door het feit dat ik niet kon werken, muziek kon luisteren, kon sporten of met vrienden kon afspreken. Eigenlijk kon ik niet zo veel meer.
Vanaf het eerste moment vond ik Bastiënne bijzonder betrokken, begripvol en bovenal ook zeer kundig. Ik had zelf geen idee hoe ik beter moest worden en bij Bastiënne had ik meteen het gevoel in goede handen te zijn. Bastiënne heeft me uitgelegd dat ik mijn prikkelbelastbaarheid moest trainen en Bastiënne heeft me hierin geholpen door een plan uit te zetten. Tijdens de volgende consults bespraken we mijn voortgang en – naar gelang de voortgang –vergrote of temperde we mijn ‘training’. Daarbij keek Bastiënne naar het grotere geheel. Op advies van Bastiënne ben ik naar een optometrist gegaan die er achter kwam dat mijn bril absoluut niet goed was. Zelf had ik hier nooit aan gedacht. Naast de zeer goede ‘reguliere’ ergotherapeutische begeleiding, zijn het dit soort adviezen waardoor ik de hulp van Bastiënne echt heel erg op prijs stel.
Ik hoop niet dat het ooit nog nodig is. Mocht ik ooit weer minder belastbaar zijn dan ga ik zeker te weten terug naar Bastiënne.
Pim

April 2016
Bastiënne hanteert een persoonlijke benadering tijdens haar sessies, waardoor je het gevoel hebt dat je klachten serieus worden genomen.
Door de vele tips en adviezen merk je dat ze jarenlange ervaring heeft met allerlei uiteenlopende aandoeningen.
Dankzij de ergotherapie heb ik meer zicht op hoe ik om kan gaan met mijn eigen klachten.

Janine

Januari 2016

Vandaag mijn laatste bezoek aan Bastiënne gebracht. Een periode van gesprekken en oefeningen afgesloten bij een voor mij bijzondere en vakkundige therapeute.

Sinds een tweetal ongelukkige valpartijen in 2010 bleven er een aantal klachten over waar ik, zoals de meeste artsen toen zeiden…”maar mee moest leren leven”… en wonderwel ging dat ook een aantal jaren goed totdat in de afgelopen twee jaar zowel de werkdruk als werkstress de klachten dusdanig verergerden dat van normaal mijn werk doen geen sprake meer kon zijn.

Diverse klachten variërend van hoofdpijnen, slecht/dubbel zien, gevoelig voor licht- en geluidprikkels, duizeligheid etc. belemmerden mij in mijn dagelijks functioneren. Eerdere bezoeken aan oogkliniek, fysiotherapeuten e.d. hadden geen effect gebracht.

Uiteindelijk via een huisarts in opleiding die Bastiënne aan het werk had gezien bij een stageopdracht werd ik naar de praktijk Mens in Bedrijf doorverwezen.

Vanaf dat moment ging er een wereld voor mij open. Gedecideerd werd ik doorverwezen naar een bij Bastiënne goed bekend staande Optometrist om nogmaals mijn ogen te laten checken en dit keer was daar een verrassende uitkomst…ik had niet alleen sterkere lenzen nodig maar daar diende ook prisma’s in te worden geslepen die een oogafwijking moesten corrigeren. Na de nieuwe bril vielen een aantal klachten al weg. Daarna volgde weken van oefeningen die uiteindelijk ook resultaat brachten maar ook een zoektocht naar praktische oplossingen (zoals bijvoorbeeld het werken op een geel scherm om de rust in het kijken naar een beeldscherm terug te brengen) die zowel binnen de mogelijkheden van Bastiënne lagen dan wel bij andere deskundigen werden gezocht. Een osteopaat voor de nek- en hoofdklachten en een acupuncturist voor het verlichten van de slaapproblemen.

Kortom een allesomvattend pakket aan behandelingen, oefeningen en praktische tips hebben geleid naar een resultaat waar ik inderdaad prima mee kan functioneren maar dat mij ook in staat heeft gesteld om met vertrouwen in de eigen mogelijkheden ook voor wat betreft mijn carrière belangrijke keuzes te maken en nieuwe wegen in te slaan.

Via deze weg dan ook mijn waardering voor de bijzondere inzichten die ik van Bastiënne heb meegekregen, een uitermate vakkundige vrouw die mij regelmatig heeft verrast maar ook veel heeft gebracht.
Emile

Oktober 2015
Ergo therapie voor burn-out? Dat is niet het eerst waar je aan denkt. Ik was eind 2009 door m’n hoeven gezakt en heb er tot begin 2013 over gedaan me weer omhoog te worstelen. Een grillige worsteling met diverse flinke terugvallen tot weer het kunnen volhouden van een ¨volledige¨ werkweek zonder al te veel vermoeidheid en andere klachten.

Ik was nog lang niet de ¨oude¨ om die term maar te gebruiken, maar had het idee dat ik op de goede weg was omdat het ook langzamerhand steeds beter ging, ik steeds meer kon doen enzovoorts. Dacht ik…. Totdat ik in het voorjaar van 2015 in de afgrond viel. Zo voelde het tenminste. Alle oude klachten en nog een paar nieuwe staken de kop op. Bleef het eerst vooral beperkt tot vaak spanningshoofdpijn en migraine aanvallen als ik (te) moe en uitgeput was. Nu kreeg ik er rugklachten bij.

Terugblikkend op wat me is overkomen is het achteraf gezien niet zo erg vreemd. Want ik beoordeelde mijn toestand niet echt aan hoe ik me voelde, maar meer aan wat ik allemaal al weer deed en kon. Ook daarin was ik nog lang niet de ¨oude¨ maar ik vond mijzelf al weer een hele piet. Totdat ik weer instortte dus. De voorgaande jaren overziend werd mij wel duidelijk dat ik niet zo goed was in het hanteren van beperkingen en grenzen. Vooral die mijn lichaam aangeeft. Niet zeuren, gewoon doorgaan. Klinkt leuk, maar is achteraf gezien waarschijnlijk alleen niet zo handig en wellicht zelfs schadelijk geweest.

Met deze wetenschap leek ergotherapie helemaal niet zo vreemd meer. Want hoe leer je te herkennen wanneer het genoeg is? Door signalen waar te nemen en daar wat mee te doen. Daarnaast speelde nog dat ik al jaren slecht slaap en dus nooit eens het gevoel had uitgerust te zijn. Met perioden van maanden achtereen nachten met maar 4 á 5 uur echte slaap en de rest van de tijd maar liggen te piekeren of te vervelen is te weinig om bij te kunnen tanken.

Wat ik verwachtte van de Ergotherapie? Daar had ik eerlijk gezegd geen concreet beeld van. Maar eigenlijk maakte me dat niet echt uit want elke hulp die verbetering opleverde was welkom. Wat brachten de sessies mij? Veel inzicht in de mechanismes die kunnen leiden tot een burn-out. Of die er voor zorgen dat je er niet uit komt. Was dat nieuw? Niet helemaal, maar wel heel concreet en goed op een rijtje gezet. Inclusief mogelijkheden om er mee aan de slag te gaan en om zo de energievretende mechanismes af te leren. Wat ik erg fijn vond was dat er goed werd in gespeeld op wat ik nog aan dagelijkse activiteiten deed en dat juist daarin elementen en aanknopingspunten werden gezocht om de spanningen te verminderen of om me juist bewust te worden van die spanningen. Kortom: erg verhelderend en soms ook best confronterend. Wat heeft dat allemaal opgeleverd? Pas aan het eind van de ¨standaard¨ periode merkte ik dat ik langer ging slapen! Een unicum! Er waren zomaar nachten van 6 á 7 uur slaap en zelfs langer! Was dat toeval? Daar lijkt het niet op want ik slaap momenteel gemiddeld stukken langer dan voorheen. Heeft dat de situatie veel beter gemaakt? Helaas werkt het niet zo snel. Maar dat vind ik ook niet zo gek nadat ik al meer dan 5 jaar ontregeld en oververmoeid ben. Het zit niet echt in mijn aard om structureel gas terug te nemen. Kortom: met deze verkregen wijsheid en langere nachten ben ik meer dan gemotiveerd om serieus verder te gaan met het luisteren naar de signalen van spanning en ongenoegen die er in overvloed blijken te zijn. Maar ze dan niet te negeren, maar door er ook wat mee te doen. Ik dacht altijd dat het gezegde “de boog kan niet altijd gespannen zijn” niet voor mij gold. Maar de realiteit is anders. Aan de slag gaan met wat ik geleerd heb zal niet makkelijk zijn want dat eist discipline en eerlijk zijn naar jezelf. Tenminste, in wat je echt voelt en wat je met dat gevoel doet. Vandaar dat ik de ergotherapie als erg positief heb ervaren. Het echte werk moet je zelf doen, niet eenvoudig, maar daar is niet aan te ontkomen.
Ron

 

Oktober 2015
Door mijn aandoening EDS/HMS, heb ik al van jongs af aan te maken met somatische therapieën. Waarbij lang niet alles werkte. Waaronder ook meerder malen ergotherapie. De ergotherapie hield vaak in dat ik in het ziekenhuis of een praktijk te horen kreeg hoe ik het zou moeten doen volgens hun.
Ik luisterde braaf en probeerde het voor elkaar te krijgen op de manier waarop mij dat in 1 of 2 afspraken was verteld. helaas werkte dit niet en nam mijn vertrouwen in ergotherapie af.
Toen mijn huisarts mij wederom doorverwees naar een ergotherapeut had ik er een hard hoofd in, maar aangezien ik zelf de obstakels in huis niet onder de knie kreeg maakte ik toch een afspraak met Bastiënne van Mens in Bedrijf.
Ze kwam bij mij thuis. Dit was al een heel groot verschil met alle eerdere ergotherapeuten. Ze vertelde mij niet hoe ik het zou moeten doen, maar ging in gesprek met mij en vroeg me waarom iets wel of niet werkte voor mij. Ze motiveerde me om iets te proberen en nam me serieus wanneer ik aangaf dat het niet werkte. In plaats van dat ik mijzelf moest aanpassen aan mijn omgeving, hielp ze mij om de omgeving aan mij aan te passen.
Ze heeft mij gesteund in het verkrijgen van de aanpassingen die nodig waren in mijn huis, om mij zelfstandig te laten wonen.
Nu zijn we een jaar of twee verder, waarin ik af en aan onderstuening kreeg van Bastiënne, en van een kasplantje binnen mijn vier muren ben ik zelfs nu zo ver dat ik vrijwilligerswerk doe. Nu rijd ik overal heen met behulp van mijn scootmobiel! Ik ben nu 37 en heb het gevoel dat ik nu eindelijk met leven ben begonnen, met mijn huis gemaakt voor mij, heb ik eindelijk de energie om buiten het huis wat te doen. Dank je wel Bastiënne, zeker ook voor alle strijd die je voor mij hebt gestreden met de instanties.
Claudia

 

Juni 2015
Nadat ik al een aantal maanden kampte met rugklachten, kwam ik bij Bastiënne terecht. Ik had moeite met lopen, staan, werken en het huishouden doen. Dat beperkte mijn leven dus behoorlijk. Ergotherapie bleek een deel van de oplossing: ik vond het een prettige mix van mentale en praktische therapie. Bij het mentale deel leer je zelf te voelen waar je grenzen liggen en meer ‘mindful’ te handelen. Dat klinkt zweverig, maar het heeft echt effect op de hoeveelheid energie die je op een dag ‘nutteloos’ verbruikt! Bij het praktische deel leerde ik een andere manier van lopen, een handigere methode om de vaatwasser uit te ruimen of de was in de machine te doen. Daar heb ik zo veel aan gehad! Het is even wennen om de dingen die je altijd deed anders te doen, maar het is echt wonderlijk wat het effect is op de hoeveelheid pijn die je ervaart. Ook de combinatie van het mentale en fysieke deel had effect: zo leerde ik dat de positie die je (letterlijk) inneemt op je werk, effect heeft op hoe jij je voelt. En ten slotte kreeg ik van Bastiënne een opblaasbaar kussen, dat ik overal mee naartoe kan nemen voor meer zitcomfort. De therapie heeft ervoor gezorgd dat ik weer gewoon fulltime aan het werk ben en mijn huishouden regel. Niet zonder, maar wel met veel minder pijn. Ik kan het iedereen aanraden!
Kyra

Februari 2015
Na een fietsongeval, De afgelopen vijf maanden ben ik bij mevrouw de Regt behandeld voor pijnlijke gewrichten, schouders en zeer pijnlijke vingers. Daarbij had ik ook nog een gekneusde pinktop. Mevrouw de Regt zag meteen dat dit te maken had met een verkeerde houding. Haar adviezen t.a.v. mijn houding en de aanschaf van een speciaal hoofdkussen hebben er toe geleid dat ik nu zonder pijn weer door het leven ga. Mijn hartelijke dank voor al je goede zorgen Bastiënne.
Jessy

Februari 2015
Na een fietsongeval, waarbij ik op mijn hoofd was terecht gekomen, was ik beperkt in o.a. prikkelverwerking; geluiden kwamen veel te hard binnen, ik kon niet tegen beeldschermen, mijn evenwichtsgevoel was sterk verminder. Ik kon niet lezen, werken, afspreken met vrienden, een film kijken, een stukje wandelen. Hoewel ik pas 30 was, was ik opeens ernstig beperkt. Hoe kon ik ooit weer herstellen en mijn eigen leven en baan weer oppakken? Dankzij Bastiënne de Regt Mens in Bedrijf is dit gelukt. Zij begeleidde me, legde me uit wat er aan de hand was en gaf me diverse oefeningen, zoals diep zitten, evenwichtsoefeningen en oefeningen in Multi-tasken. ze trainde me in sensorische integratie. Alle prikkels kwamen door mijn ongeluk ongefilterd binnen en door de oefeningen leerde ik weer omgaan met prikkels. Het was niet niks al die oefeningen, maar ik merkte dat ik erdoor vooruit kwam. Het vergt echter wel veel discipline om te revalideren, om elke dag vele maanden achter elkaar een heel aantal keer per dag al die oefeningen te doen. Eindeloos doorzetten, moed houden met behulp van vrienden en familie. En verder opletten dat je niet over je grens gaat. Ik moest tegen mijn grens aan oefenen, wat vreselijk moeilijk was, want mijn grens was zo dicht bij. En dan ga je er soms toch over heen, waardoor je weer een stap achteruit doet en weer moet opkrabbelen. Ook voor al deze aspecten van revalideren was aandacht in de therapie. Langzaam ging ik vooruit. Ik ben zelf arts en moest re-integreren naar een drukke baan. Ook hierin heeft Bastiënne me begeleid. zodat ik op een gezonde manier weer aan het werk ben gekomen. 2 jaar na mijn val ben ik weer volledig hersteld en weer volledig aan het werk. 2 hele zware jaren. waar ik zonder de hulp van Bastiënne niet op deze manier uit was gekomen.
Roos

Januari 2015
Sinds 2008 heb ik slaapapneu en slaap ik met masker op. Hierdoor is slapen altijd een gevecht en hoop je fitter wakker te worden dan toen je ging slapen. In november heb ik een nieuw masker gekregen die zorgt dat ik minder pijnklachten heb in mijn gezicht en vermindering van de hoofdpijn. Alleen dit masker is zo groot dat als ik gewoon op mijn zij ga slapen wat je moet doen met slaapapneu het masker van mijn gezicht af kwam en daardoor minder effectief kan werken door luchtlekkage. En ik hierdoor erg vaak wakker van werd. De fysiotherapeute kende Bastiënne vanuit de praktijk en verwees mij naar haar omdat vanuit de ergotherapiepraktijk de mogelijkheid was om nieuwe kussens te proberen voordat je tot aanschaf over gaat. Dit nadat ik gezegd had dat er speciale apneukussen te koop zijn maar dat veel mensen er zeer ontevreden over zijn. En zo’n kussen kost € 100,00. Als ik zou weten dat het werkte dan zou ik dat met liefde uitgeven. Maar ik heb teveel dingen gekocht waarvan mensen zeiden dat het goed zou zijn voor mijn pijn of slaapklachten die later niet blijken te werken. Dat ik het zonden vind om iets zomaar te kopen. En met deze tip kon ik kosteloos kussens testen. Onder begeleiding van een vakvrouw die veel meer ervaring heeft met slaapproblemen als ik. En ziet of een kussen mij goed ondersteund of niet. Soms denk je zelf dat iets goed ligt of past en dan blijk je eigenlijk verkeerd te liggen waardoor je andere klachten later krijgt. In eerste instantie konden we niet een goed passende slaapkussen vinden. En had ik het soort van opgegeven en mij erbij neergelegd dat ik niet goed zou kunnen slapen. Bastiënne was met een kussen specialist bij mij thuis komen kijken. Deze man had op zich goede ideeën maar Bastiënne en ik schrokken beide van wat het inhield voor mij. Ik moest een groter bed kopen en een heel circus opstarten. Waarvan we beide twijfelde of dat bij mij wel zo werken. Na de afspraak dat ik er even over zo nadenken en overleggen met mijn vrouw. Wist ik niet goed wat ik zou gaan doen. Omdat ik zelf nog geen contact had opgenomen belde Bastiënne mij. In dit gesprek bleek dat Bastiënne dezelfde twijfels te hebben als ik na het thuisbezoek en hebben we een afspraak gemaakt in de praktijk om nog een paar kussens te proberen die er eerst niet waren. Bastiënne vroeg mij om intussen te gaan slapen met een kussen onder mijn matras. De kussen onder mijn matras hielp wel maar het gewoon liggen op de matras vond ik te hard aan mijn hoofd en lag niet lekker op mijn zij. Ik heb toen een oud poppenmatrasje in stukken gesneden smaller als de uitstekende delen van mijn masker en vanaf dat moment sliep ik een stuk beter. Toen ik op de afspraak bij Bastiënne kwam was ze zeer positief verrast door het geen wat ik zelf had bedacht en had opgelost. Bastiënne had nog een goede tip op mijn vraag waar ik mijn zelf gemaakte kussen op een mooier en betere manier kon laten maken. En sinds die tijd slaap ik op een verschrikkelijk dure kussen van wel € 9,30! Voor dat geld koop je geen nieuw bed en al de andere aanpassingen die nodig waren! Het fijne is ik word nu niet meer wakker met spierpijn in mijn nek. En met luchtlekkage en als ik die toch heb dan kan ik mijn hoofd iets anders liggen en dan heb ik nergens meer last van. Tijdens het bezoek aan huis zag Bastiënne dat ik door mijn lichaamsbouw met mijn armen naar mijn hoofd ging en daardoor er voor zorgde dat ik niet vrijuit kon ademhalen. Door mijn spierziekte verkrampen mijn armen in mijn slaap waardoor ik nog eens extra de boel afklem. Ik word altijd wakker met afdrukken van mijn handen in mijn lijf. Op de praktijk heb ik gelegen met een rolkussen tussen mijn benen die tot aan mijn borst komt ongeveer. Hierdoor kan mijn arm niet meer tegen mijn lijf aankomen waardoor ik makkelijker kan in en uitademen. Nu ik met een extra lange rol van 1.50 meter slaap ontspannen mijn buikspieren en darmen zich meer waardoor ik veel minder pijn heb tijdens het slapen. En hierdoor fitter het bed uitkom als dat ik eerst deed. Door mijn bezoek aan de ergotherapiepraktijk zijn problemen opgelost die ik niet eens had benoemd. Bastiënne, ontzettend bedankt voor je goede zorg en meedenken
Ton

Januari 2015
In april van 2014 heb ik een hersenschudding opgelopen. Het herstel bleef uit met daarbij ook onbegrip rondom mijn situatie. Uiteindelijk in augustus 2014 bij Bastiënne terecht gekomen. Na het eerste gesprek was er bij mij vooral opluchting er was een verklaring voor mijn specifieke klachten en er kon wat aan gedaan worden. De informatie die Bastiënne mij meegaf heb ik kunnen delen met mijn werkgever wat voor meer begrip zorgde voor mijn situatie en kon ik eindelijk op een opbouwende manier werken aan herstel. Met kleine stappen en bruikbare adviezen (waar ik zelf niet op zou komen) bij de dagelijkse praktijk en het opbouwen van werkzaamheden op de PC ging het steeds beter. Ik ben er nog niet maar het eind is in zicht! Bastiënne, bedankt voor je adviezen en deskundige blik op mijn persoonlijke situatie.

Januari 2015
Enkele maanden geleden ben ik met fikse arm klachten terecht gekomen bij Bastiënne in de praktijk. Een overbelasting was de diagnose van tal van eerdere hulpverleners die ik voor Bastiënne al had gezien. Maar geen van deze hulpverleners heeft me zoveel inzicht gegeven in mijn pijn als Bastiënne. Ze heeft me laten leren te luisteren naar mijn lichaam. Mijn huishouden in etappes te doen, zodat ik het toch zelf kan. En heeft me prakttische tips over mijn houding gegeven, maar ook over alle daagse dingen zoals schrijven en tandenpoetsen. En dit laatste klinkt raar maar als je zoveel pijn hebt dat tanden poetsen en haren wassen niet achter elkaar kan omdat dit al te veel is dan neem ik aan dat je begrijpt hoe frustrerend het voor een chef kok moet zijn dat ze niet eens voor zichzelf kan koken Ik heb geleerd dat vechten tegen de pijn geen optie is, maar ik ben er nog lang niet qua acceptatie. Samen met Bastiënne heb ik hierin een begin gemaakt en ik start op korte termijn met een poliklinische revalidatie behandeling in het ziekenhuis. Naast inzichten die Bastiënne me heeft gegeven is ze zelf ook een super lief en fijn mensen mens. Het is dat ik nu elders ga starten met revalideren, anders hadden we in dit nieuwe jaar een stuk Minduflness samen opgepakt. Mijn klachten zijn beduidend minder en heb meer inzichten gekregen van wat ik moet laten of waar ik eerder mee moet stoppen of pauzes tussen door moet inlassen. Bastiënne bedankt!

December 2014
Je ontvangst bij de aller eerste keer was troostend door de erkenning van mijn toestand en bemoedigend door de aanpak met kleine stapjes. Je observatie was meteen raak: eerst leren weer in balans te komen en met beide voeten op de aarde te staan. Ook leerde je me een stap terug te doen of daadwerkelijk uit een situatie te stappen, al was het maar door me te bewegen, zodat ik uit mijn “bevriezing” kom en me kan realiseren wat er met me aan de hand is. In het laatste deel van het traject heb je me veel bagage meegegeven door je manier van vragen stellen en het doorvragen. Met dat in het achterhoofd stap ik nu vol vertrouwen op eigen benen verder. Mocht ik daarbij toch nog eens hulp kunnen gebruiken, dan weet ik dat ik bij je aan kan kloppen. Met veel geduld, herhaling en toelichting heb je me begeleid, waarvoor ik je zeer erkentelijk ben: Bedankt!
Rozerie

November 2014
In 2010 werd borstkanker bij mij geconstateerd en daarop volgde een zgn. totaalpakket, hetgeen inhoudt: operatie, bestraling, chemokuren, immunotherapie en hormoontherapie Dit had grote gevolgen voor mijn lichaam en geest. Ik had last van chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, uitval van woordkennis. Dit ging niet weg, ondanks deelname aan het programma Herstel en Balans in het revalidatiecentrum. Daarnaast had ik medische fysio, oedeemtherapie en acupunctuur. Toch bleven de klachten van chronische vermoeidheid bestaan, mede doordat ik nog steeds medicijnen moet gebruiken Ten einde raad werd ik doorverwezen naar ergotherapie en kwam ik in mei 2014 terecht bij Bastiënne de Regt van Mens in Bedrijf in Utrecht. Door Bastiënne kreeg ik inzicht in mijn energielekken en praktische handreikingen om hier mee om te gaan. Ik leerde rustmomenten in te bouwen in mijn dag, balans te creëren in rust en werkactiviteiten, mezelf niet uit te wonen door op tijd signalen te herkennen en er naar te handelen. Ze heeft me duidelijk laten inzien wanneer ik moet stoppen met iets zodat ik geen grenzen overschrijdt omdat herstel dan ook langer duurt. Ik kreeg heel veel bewustwording- en ademhalingsoefeningen die goed uitvoerbaar waren en goed in mijn dagelijks leven te integreren zijn. (Lopen, gaan zitten, liggen, enz. bewust activiteiten doen of juist niet doen) Ook hele praktische tips als bijv. een speciale bril voor bij de computer kwamen mijn energiehuishouding ten goede, hoe je energierijker kan winkelen i.p.v. energie te verliezen, een goede positie innemen in gezelschap om energie te sparen, enz. enz. enz. Daarnaast hebben de gesprekken mij goed geholpen om te accepteren dat ik veranderd ben t.o.v. van voor mijn ziekte. Het gaat er om wat ik nu kan en kan doen en heeft betekenis en niet terugblikken wat ik allemaal had hebben gewild. Hierdoor kan ik ook mijn grenzen aangeven naar buiten. Dit ervaar ik als zeer waardevol. Door Bastiënne heb ik de weg naar yoga gevonden wat ik als een vanzelfsprekend vervolg zie op de ergotherapie. Bastiënne heel veel dank!!!!
Carla

Oktober 2014
In 2008 rug operatie ondergaan. Leek goed te gaan tot 3 maanden na de operatie, toen er plotseling weer erge pijn klachten en uitval van het linkerbeen begon. Na veel problemen en allerlei therapieën met blijvend vage pijnklachten en super vermoeid zijn, werd er in 2012 in het ziekenhuis door specialist Fibromyalgie en CVS vast gesteld. Na een jaar revalidatie leek het weer even iets beter te gaan. Ik kreeg echter wederom meer pijnklachten en ontstekingen in gewrichten, specifiek in handen, schouders en lage rug. Diagnose Reuma. Problemen met schoenen vastmaken en aantrekken, tanden poetsen, flossen, scheren, eten (klaarmaken), schrijven, melkpakken, frisdranken etc. open maken, snijden met mes en kaasschaaf etc. etc. Dus allerlei ‘’normale’’ dagelijkse dingen. Verwezen naar het Academie Instituut en ik kwam terecht bij Bastiënne de Regt. Eerlijk gezegd had ik mijn twijfels wat dit voor zin zou hebben. Ik kon er achteraf niet méér naast zitten. Bastiënne heeft mij op zoveel punten zo goed geholpen. Spullen uitgeleend om te proberen, duimspalk aangemeten etc. Inmiddels aanpassingen aan pennen, messen, vorken, specifiek met verdikkingen zodat ik deze weer kan vasthouden en gebruiken. Kaasplankje met 3 spijkers…. Fantastisch, kaas zit vast dus kan weer zelf kaas snijden, hoog stoeltje in de keuken, ideaal. Speciale opener voor flessen en potten, lange schoenlepel etc. Bastiënne heeft zo fantastisch meegedacht en weet eigenlijk wel voor alles een oplossing. Ik heb van Bastiënne geleerd om te zoeken naar oplossingen voor problemen in de dagelijkse praktijk en jezelf niet te gaan ergeren aan je beperkingen. Dank daarvoor. Ik ben inmiddels bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van een speciale houder voor mijn bus scheerschuim. Hoef ik niet meer met 1 vinger te knijpen in de bus maar kan er simpel met de hele hand op drukken. Wat ik wil duidelijk maken is: denk niet van dit gaat niet, maar denk in oplossingen! Door deze wijze van denken zijn er voor mij veel problemen opgelost. Dank daarvoor Bastiënne.
Tom

Juli 2014
Als parkinsonpatient wordt ik geconfronteerd met verschillende problemen, zoals evenwicht- en krachtverlies . Door de ergotherapie heb ik geleerd mijn bewegingen beter te controleren waardoor de handelingen makkelijker gaan en er minder kans is op vallen. Ook aanpassingen binnenshuis zoals extra beugels bij bad en douche en tips over fietsen en lopen hebben mij geholpen met mijn beperkingen beter om te gaan. Johan

April 2014
Tintelingen, die ik hierna als ‘stroom’ (gevoel net als slapend been, maar dan in hele lichaam) zal omschrijven, last van licht, geluid, duizeligheid en warmte waren de aanleiding om langs te gaan bij een neuroloog. Net zo min als de huisarts wist hij mij te vertellen wat ik mankeerde. Er volgde een revalidatie traject. Al in de eerste week werd duidelijk dat ik Sensoriche integratie (SI) klachten had. Geen leuke boodschap maar wat een heerlijk gevoel dat het een ‘naam’ had gekregen. Eindelijk werd ik serieus genomen. De eerste stap was het controleren van mijn prisma bril. Deze bleek niet correct en is door een fantastisch team: van Els optiek uit Heemstede, meerdere keren aangepast. De overgevoeligheid voor licht werd door deze aanpassing en het dragen van een (overzet) zonnebril grotendeels opgelost. De overgevoeligheid voor harde geluiden kon worden aangepakt door het dragen van (op maat gemaakte) oordoppen. Door omstandigheden kon met de speciale SI therapie niet tijdens de revalidatie worden begonnen. Op eigen initiatief zocht ik na de revalidatie een SI therapeut, die ik na een snelle doorverwijzing van een SI therapeute uit Gouda vond in Mevrouw B. de Regt van Mens in bedrijf uit Utrecht.

 • In het kort kwam de SI therapie voor mij hier op neer: begonnen werd met het trainen van ‘diep zitten’ met zandzakken en het dragen van een gevuld buiktasje, dit om te ‘aarden’.
 • Tegelijkertijd kreeg ik adviezen voor op mijn werk en huishoudelijke taken. Alles op mijn wensen afgestemd.
 • Hierna werd begonnen met evenwicht training.
 • Toen brak het moment aan waarover ik had gehoord en ik mijn vraagtekens had. Het borstelen van de huid met een sponsje. Hoe kon dit nu verbetering brengen… Nu, een jaar later, denk ik dat naast de nieuwe bril, het sponsje het meeste effect en dus verbetering heeft gebracht. Het sponsje veroorzaakte dezelfde klachten als die ik had op hele slechte momenten in de anderhalf jaar daarvoor. Zere polsen en enkels, stroom, ziek gevoel. Door het lichaam uiteindelijk 2x per dag te borstelen met het sponsje werden mijn hersenen getraind om met prikkels om te gaan. Het feit dat het sponsje diezelfde prikkels/ pijn op kon roepen maakte dat ik vond dat ik hier doorheen moest. En het werkte!!
 • Meerdere oefeningen volgden alsook het trainen van dubbel taken. Dit zijn bewegingsoefeningen met daarbij het opzeggen van rekensommen.
 • Het afbouwen van het gebruik van de zandzakken, buiktasje en oordoppen.

Ik ben nu een jaar verder en gebruik de oordoppen alleen nog wanneer ik een lange autorit maak of in een ruimte ben waar veel mensen/harde geluiden zijn. De zandzakken gebruik ik als passagier bij lange autoritten en wanneer ik een slechte dag heb, of ziek ben/ geweest. De zonnebril is standaard uitrusting geworden in auto en handtas. Het buiktasje gebruik ik niet veel meer, maar bewaar ik, voor momenten dat ik veel moet bukken, tillen zoals laatst bij een verhuizing. Het sponsje, mijn maatje zoals ik weleens zeg ligt standaard in de badkamer. Ook weer bij griep, situaties met veel prikkels, borstel ik mijn huid weer frequenter. Dit helpt om weer beter tegen prikkels van buitenaf te kunnen. Van SI kom je nooit meer af, maar dankzij de zeer professionele begeleiding en adviezen van mevrouw de Regt, mijn flinke dosis doorzettings vermogen en geduld, ben ik nu op het punt gekomen dat ik kan zeggen: ‘ik ben tevreden’. Iets wat tot een jaar geleden voor mij ondenkbaar was. Mijn tip: SI, er is iets mee te doen!.
Carolina

Januari 2014
Een onschuldige skivakantie heeft mijn tot dan toe onbezorgde leven volledig op zijn kop gezet. Een val op de piste met een zware hersenschudding tot gevolg. Een hersenschudding was tot dan toe niets meer dan een zelfstandig naamwoord voor mij. Je voelt je maximaal een paar weken niet lekker en dan pak je toch de draad weer op? Inmiddels weet ik helaas beter. Na al een maand kwam ik er achter dat mijn lichaam en geest voor mij onherkenbaar waren. Na drie maanden kon ik helemaal niet meer functioneren. Gelukkig was het medische circus snel opgestart en kwam ik bij Bastiënne terecht. Het was natuurlijk heel fijn om te horen dat mijn klachtenpatroon volledig thuishoort bij een hersenschudding. Maar ik vond het ook heel confronterend. Wat staat mij nog te wachten? Komt het wel goed? Precies de vragen die voor Bastiënne aanleiding waren om mij ook te leren voelen in plaats van denken. Voor mij een niet onbelangrijk deel van de behandeling. We zijn hard aan de slag gegaan met het verbeteren van de balans in mijn lichaam. Ook zijn we mijn cognitieve belastbaarheid gaan opkrikken. Op dit moment is mijn balans enorm verbeterd, kan ik weer af en toe naar een verjaardag en eens een hockeywedstrijd van mijn kinderen bezoeken. Voorheen was dat allemaal niet mogelijk! Ook heb ik mijn werkzaamheden voorzichtig weer opgepakt. De start is dus zeer hoopvol. Ik ben er nog lang niet maar de noodzakelijke stappen naar een hopelijk volledig herstel zijn gelukkig gemaakt. Zonder professionele begeleiding was me dat allemaal echt niet gelukt. Wel ben ik er achter gekomen dat je zelf keihard moet werken aan je herstel. Hulp is hard nodig maar doorzettingsvermogen nog veel meer
.
Maarten

December 2013
In mei 2013 had ik last van overbelasting door mijn werk, waardoor mijn lichamelijke MS klachten verergerden. Via de revalidatie-arts ben ik doorverwezen naar Bastienne de Regt en zij heeft me op een praktische manier geholpen om mijn energie beter te verdelen en energie te besparen waar dat mogelijk is. Bastienne is bekwaam en betrokken en prettig om mee samen aan oplossingen te werken.
Claudia

November 2013
Na een zware hersenschudding waren mijn lichaam en geest op alle fronten overprikkeld, ik zat op slot. Overleven in plaats van leven. Daar ongelukkigerwijs niemand echt kon zeggen wat er met mij aan de hand was duurde het twee jaar voordat de juiste mensen gevonden werden. Mens in bedrijf hielp mij weer op weg, met de juiste bagage de goede kant op. Zowel Esther Warnaar als Bastienne de Regt. Mijn beroep als (product)ontwerper/vormgever en ijzersmid leed enorm onder de klachten die opgelopen waren na een zware hersenschudding, maar ook als persoon leek ik wel vervreemd van mijzelf…vervreemd van geest en lichaam. Creativiteit gaat gepaard met prikkels in alle mogelijke verschijningsvormen, prikkels die nodig zijn in een proces en ieder moment van de dag en nacht kunnen opdoemen. Een verademing was alleen al het feit dat klachten en beperkingen begrepen werden en verklaard konden worden, dat elimineert tussen de oren al een hoop gedachtes en aannames van anderen. Doordat ik zelf inzicht kreeg in de herkomst van de klachten en beperkingen kon ik ook de mensen om mij heen mijn gedrag en keuzes uitleggen, dit was een fijne ervaring. De therapie was niet makkelijk, iets “verkeerds” wat zich in twee jaar tijd opbouwt in een lijf is niet zomaar weg. Na verloop van tijd kwam er verandering in mijn doen en zijn, dat gaf energie om door te zetten. Ook was de therapie erg interessant, interessant omdat je erg veel leert over je lichaam en de prikkels die deze ontvangt. Op moment ben ik niet meer in behandeling, maar zijn er genoeg handvatten aangereikt om op eigen kracht de koers voort te zetten. Ik ben er stellig van overtuigd dat ik zonder deze therapie nog steeds de juiste weg niet gevonden had, ik heb weer het gevoel dat ik leef
Timo

Oktober 2013
Afgelopen juli kreeg ik van de KNO-arts te horen dat mijn klachten, duizelig, misselijk, vermoeid, niet kunnen concentreren te maken hadden met een evenwichtsstoornis. Helaas, daar is niks aan te doen en je moet er maar mee leren leven! Neem maar 3 reistabletjes en dat is het. Hier was ik niet echt blij mee!! Gelukkig kreeg ik van een vriendin de tip om een afspraak te maken met Bastiëne de Regt van “Mens in Bedrijf” Het telefonisch gesprek verliep heel fijn en de afspraak werd gemaakt. Vanaf toen is er veel gebeurd! Vele oude gewoontes ben ik aan het afleren. Opstaan, strijken, iets vasthouden, reiken, Mindfulness denken, boodschappen doen, oefeningen. Gewoon de dagelijkse dingen. Bastiëne verwees mijn door voor een optometrisch onderzoek. Dit onderzoek doet de optometrist om naar de samenwerking tussen de hersenen, evenwichtsorgaan, houding en bewegingszin en ogen en de oogspieren te kijken. Bij dit onderzoek is een afwijking geconstateerd en een nieuwe bril werd aangeschaft. Vanaf het moment dat ik de bril op gaat het beter. Het is rustiger in mijn hoofd nu mijn hersens niet de hele dag meer aan het corrigeren zijn. De oefeningen, de bril, de fijne gesprekken en vooral het begrip dat je een vervelende kwaal hebt, zorgen er voor dat het beter met me gaat. Ik ben mijn werkzaamheden aan het opbouwen. Ik neem nog maar 1 tabletje in per dag en ben bij dat ik me niet bij het advies van de KNO- arts heb neergelegd. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst!
Joyce

September 2013
Na mijn herseninfarct revalideer ik bij Mens in Bedrijf, praktijk Ergotherapie en in het Academie Instituut bij de Oefentherapeut Mensendieck. Als gevolg van het infarct waren mijn linkerbeen en -arm verlamd. De arm is door Bastiënne van Mens in Bedrijf weer tot leven gewekt. Na 9 sessies kan ik mijn arm en vooral mijn hand in het dagelijks gebruik weer goed gebruiken, ik schil weer de aard- en gewone appels en gisteren heb ik een grote hoeveelheid pruimen ontpit. Interessant is ook dat ik terwijl ik deze tekst zit te tikken, opmerk, dat nu de linkerhand veel meer in aanraking komt met het toetsenbord dan voorheen. Ik tik niet langer met twee vingers zoals vroeger , maar nu met twee handen. Daar blijkt maar weer: “Oefening baart Kunst”
Bertes

Augustus 2013
‘Na het hebben van een auto-ongeluk werd ik gediagnosticeerd met een whiplash. Een aandoening waar verschillende meningen over zijn in de medische wereld en welke klachten niet echt ‘grijpbaar’ zijn. Via een revalidatiecentrum kwam ik bij Bastiënne terecht voor ergotherapie en werd mij pas echt duidelijk wat er met mij aan de hand was. Bastiënne legde op een duidelijke en eenvoudige manier uit wat een whiplash inhoudt en hoe concreet om te gaan met de daaruit voortvloeiende beperkingen. Deze uitleg was niet alleen heel verhelderend voor mezelf, maar ik kon eindelijk ook aan de buitenwereld (d.w.z. familie, vrienden en werkgever) uitleggen wat het precies inhield om een whiplash te hebben. Vol enthousiasme ging Bastiënne met mij aan de slag met als doel weer op een goede manier in de maatschappij te kunnen functioneren. Met begrip en bemoedigende woorden zorgde zij ervoor dat revalideren leuk werd en op de juiste momenten gaf zij mij ook een spreekwoordelijke ‘schop onder de kont’ om er voor te zorgen dat ik nog een stap verder ging. Inmiddels ben ik niet meer onder behandeling bij Bastiënne, maar ik pas nog dagelijks haar oefeningen toe. Mede dankzij haar functioneer ik weer op een goede manier in de maatschappij en daar ben ik haar heel dankbaar voor!
Mariëtte

Juni 2013
“Na de geboorte van mijn dochter kreeg ik rugklachten en ben ik onder behandeling geweest bij Mens in Bedrijf. Met name de bewustwording van mijn houding bij dagelijkse handelingen thuis en op mijn werk hebben me geholpen om met mijn klachten om te gaan. Een mensgerichte persoonlijke benadering stond daarbij voorop.”
Pieter

Mei 2013
“de rollator” Bastiënne is een mooi mens – in allerlei opzichten. Praktisch ingesteld en wars van bureaucratische rompslomp weet ze de weg in de wondere wereld van therapie, zorg en begeleiding. Daarbij heeft ze een goed oog voor de thuissituatie, is oplossingsgericht en vasthoudend als geen ander. Laat ik dit toelichten met een persoonlijke ervaring. Na een aantal keren lelijk gevallen te zijn was het welletjes. De oorzaak is een bekend Parkinson-verschijnsel, namelijk op onverwachte momenten freezen dat wil zeggen dat je voeten stilstaan, maar je lijf gaat verder. Met als gevolg dat je languit op je gezicht ligt voor je er erg in hebt en onderwijl je partner een nieuwe hartverzakking bezorgt. Dus werd Bastiënne erbij gehaald; zij had aan een half woord genoeg. Om het valrisico zo goed mogelijk tegen te gaan was haar advies, naast het zorgen voor zogenaamde cues, een speciale Parkinson-rollator. Die heeft o.a. een laserstraal om freezing op te heffen. Dat was een goede raad – maar het effectueren ervan had nogal wat voeten in de aarde. Uit de trage communicatie tussen leverancier, groothandel en tussenpersoon bleek duidelijk dat, althans voor hen, van echte marktwerking in de zorg nog geen sprake is. Het duurde alles bij elkaar meer dan 3 maanden en tal van telefoontjes van Bastiënne maar toen werd dan toch de Rolls-Royce onder de rollatoren thuis afgeleverd. Zonder kosten en in eeuwigdurend bruikleen, zoals Bastiënne verduidelijkte. Ik blij natuurlijk – en al helemaal toen ik deze week bij een bezoekje aan mijn vorige Parkinsonverpleegkundige in de regio Haaglanden te horen kreeg dat je daar als patiënt (een groot deel van) de aanschafkosten van de Parkinson-rollator zelf zou moeten betalen. Daarmee wordt eens temeer onderschreven dat onze verhuizing naar Utrecht, nu een paar jaar geleden, een prima beslissing was die nog meer voordelen heeft dan tot nu toe gedacht. Immers, waar vind je een ergotherapeut die zo voor je in de bres springt en pas tevreden is als je dat zelf bent?
Ton

Maart 2013
Mijn ervaringen bij Ergotherapie Mens in Bedrijf. Met een verwijzing op zak van de Revalidatiearts kwam ik bij Mens in bedrijf terrecht okt 2012. Mijn therapeut was Bastiënne de Regt, samen zijn we aan de slag gegaan, ons contact heb ik als prettig ervaren gelukkig hadden we een klik, wat erg belangrijk is. We zijn begonnen in okt 2012, het was de bedoeling dat ik in jan.2013 bij de Hoogstraat verder zou gaan, dit was inmiddels maart 2013 geworden. Bastiëne heeft mijn handige tips gegeven, soms moeilijk uit tevoeren dat geef ik toe , maar alles was bespreekbaar. Ook is ze bij mij thuis geweest, om te kijken waar evt. verbeteringen aan te brengen waren die voor mij goed zijn, bv met koken strijken de was doen, trap lopen, stofzuigen. Al met al heb ik best veel aan deze therapie gehad, en ga nu met frisse moed verder in de Hoogstraat, ik ben er nog niet maar het kan alleen maar winst op brengen. Bastiënne ik zeg het niet met veel woorden maar bedankt voor de begeleiding.
Tonnie

December 2012
Naast fysiotherapie en mensendieck i.v.m. aanhoudende klachten in mijn schouders, nek en rug, raadde de huisarts mij ergotherapie aan. Aangezien ik Bastiënne al kende van een zeer positief ervaren bezoek op mijn werkplek, was de keuze snel gemaakt. Ik kon vrijwel meteen terecht. Heel fijn! Het intakegesprek was prettig en zeer verhelderend. We maakten samen een duidelijke probleemanalyse en plan van aanpak. In de zes behandelingen die volgden gingen we hiermee aan de slag. Zowel in de praktijkruimte als bij mij thuis kreeg ik veel adviezen en hulpmiddelen aangeboden waar ik echt iets aan had. Allerlei factoren kwamen aan de orde: ademhalings- en ontspanningsoefeningen; houdingscorrectie bij staan, zitten en liggen; verbeteren van computer werkplek; verlichten van dagelijkse handelingen in en om het huis; leren omgaan met belemmeringen die, in mijn geval, emoties, frustraties en stress veroorzaken; aanleren van een gezonder dagritme; hulp bij re-integreren in het arbeidsproces, etc. etc. Ik ben zeer positief over Mens in Bedrijf. Mijn klachten zijn natuurlijk niet opeens weg, maar ik heb geleerd er anders mee om te gaan. Scheelt de helft!
Carolien

December 2012
Zo’n acht jaar leed ik aan een chronische darmontsteking. Dit ging met ups en downs, ik verloor al na zo’n 3 jaar mijn werk in de ICT. Daarna volgde ik verschillende re-integratietrajecten en haalde veel positiviteit uit het ontwikkelen van mijn passies, vioolspelen en viool bouwen. Maar om dit alles door te zetten lukte niet, omdat ik steeds met terugval geconfronteerd werd. Er waren regelmatig operaties en ben letterlijk door het oog van de naald gegaan. Operatief heeft men uiteindelijk de ziekte weten te verwijderen. Het eerste herstel van dit alles ging goed maar een jaar na de laatste operatie merkte ik toch dat ik vast liep op een bepaald niveau. Alles bij elkaar had het me natuurlijk veel gekost, zowel mentaal als fysiek en ik bleef maar op een laag energieniveau steken. Via de huisarts ben ik naar een revalidatiecentrum verwezen maar daar hadden ze helaas geen goede passende plaats in mijn geval en men verwees mij vervolgens door naar de ergotherapeut Bastienne de Regt. Ik vind de consulten die ze heeft gegeven omvattender dan ik me in het begin had voorgesteld. Naast begeleiding om op een verantwoorde manier mijn conditie op te bouwen was er ook veel aandacht voor hoe ik mijn energie gebruik en deze verdeel over de dag. Ik was ook erg geholpen op het mentale vlak, het jarenlange ziek zijn is een grote uitdaging op dit vlak. Ik vond dat ze de problemen goed aanvoelde en mij deskundig kon helpen, een positieve benadering om zo veel mogelijk te genieten binnen de mogelijkheden die er zijn. Nu na zo’n tien consulten is mijn situatie een stuk beter, mijn conditie is verbeterd, als ook mijn mentale toestand, er ontstaat daarmee ruimte voor plannen voor de toekomst en ben weer volop bezig met mijn passie voor de viool en vioolbouwen, binnenkort hervat ik ook weer mijn re-integratie traject. Samenvattend kan ik zeggen dat ik bij Bastienne de Regt een complete, betrokken en deskundige begeleiding heb ervaren.
Jeroen

Oktober 2012
Ik ben heel blij dat ik de kracht heb gekregen om door te zetten in mijn erg lange zoektocht naar de juiste behandelaar voor mijn klachten. Elke psychiater ( ik lijd aan autisme) die ik zag, zette ik aan het werk om mij te helpen en het antwoord was: “Nee, dat kunnen wij niet”. Zonder de moed op te geven, drong ik aan bij de doktoren en legde uit dat ik naast psychosomatische ook sensorische integratie problemen had die mij in het dagelijks leven behoorlijk parten speelden. Eindelijk viel het woord Ergotherapie en wel bij “ Mens in Bedrijf” Ik belde op en kreeg op korte termijn een afspraak. Het voelde goed aan want al vanaf de eerste kennismaking ondervond ik veel begrip van Bastiënne. Dat was een hele geruststelling. Ik wist dat “een mens zelf in staat is om zijn klachten te beïnvloeden”zoals in de folder staat maar ik had “tips op maat”en een stok achter de deur nodig. Met veel geduld en aandacht luisterde Bastiënne naar mij. Ze heeft mij begeleid op een weg waar ik geleerde heb dat, als ik haar aanwijzingen niet volg( vooral wat de mindfulness van de ademhaling betreft), ik terugval in mijn oude patroon van denken en doen. Doe ik het wel, dan voel ik mij beter en heb ik een beter overzicht over mijn belastbaarheid.
Thérèse

April 2012
In augustus 2009 ben ik bij Bastiënne de Regt begonnen met de Sensorische Integratiemethode. Ik had inmiddels al aardig wat therapieën achter de rug en tot dusver zonder veel positief resultaat. Ik was dan ook erg benieuwd of deze therapie zou werken. Toen ik begon bij Bastiënne, kon ik dubbeltaken niet aan, had ik last van licht, van geluid in de zin van overprikkeling, kon ik nauwelijks lezen, kon ik nauwelijks bellen, ik kon niet meer fietsen, afijn, het was een hele waslijst die erop neerkwam dat gewoon functioneren in de maatschappij niet meer mogelijk was. Wat nu precies de oorzaak was van al deze klachten, is niet heel duidelijk. Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren geweest: restklachten van een whiplash, langdurige overbelasting in mijn werk. Bastiënne begon in augustus 2009 voortvarend met de Sensorische Integratiemethode. Haar aanpak is vooral een brede aanpak, heerlijk, eindelijk iemand die niet alleen in zijn of haar eigen specialisme denkt! Ondertussen zijn we ruim anderhalf jaar verder en wat ben ik een eind opgeknapt!! Dingen die onmogelijk waren, zijn weer mogelijk geworden. Ik fiets weer naar het dorp, doe mijn huishouden, lees weer een boek! En nog steeds zit er verbetering in mijn dagelijks functioneren, ik ga dan ook trouw verder met mijn oefeningen in de wetenschap dat geduld en hard werken wordt beloond!
Erna

2012
In mei 2011 werd ik door de huisarts verwezen naar Bastiënne de Regt Ergotherapeut. Ik had nog nooit van ergotherapie gehoord. Ik had zoveel lichamelijke klachten dat ik niet meer in staat was om goed voor me zelf te zorgen. De rug – en nekklachten waren het ergste en belemmerde mij om volledig te werken en viool te spelen. Gedegen is Bastiënne te werk gegaan. Ze vroeg zo door dat we op handelingen kwamen die ik al tijden niet meer deed en vergeten was dat dit niet normaal was. Zij heeft me veel adviezen gegeven en zeker om beter te zitten achter de computer. Alle activiteiten welke ik zelf deed werden getoetst of ik daarin kon veranderen of dat ik de handeling op een andere wijze kon doen. Na 8 behandel bijeenkomsten konden we de behandeling afronden. Nu kan ik mijn huishouden weer bijna zelf doen op lang stofzuigen na. Ik werk weer volledig en dankzij het goede advies is Bastiënne ook op het werk geweest en heb ik nu een goede instelbare werkstoel en kijkt de baas nu beter naar alle andere medewerkers. Ik kan weer een korte tijd viool spelen en dat is zo belangrijk voor mij naast mijn werk dat is weer gelukkig ben en ben Bastiënne zeer dankbaar. Ik zal mijn vriendinnen en vrienden zeker vertellen dat een ergotherapeut inschakelen zeker de moeite waard is. Mijn kwaliteit van leven is sterk verbeterd.
Monique

April 2012

‘Ergotherapie en pianostemmers; daar zit muziek in.’

Ongeveer een jaar geleden kreeg ik bij het slaan van octaven met de linkerhand last van mijn linkerduim. Vooral veel pijn en weinig kracht. Via de huisarts ben ik toen verwezen naar ergotherapeute mevrouw de Regt. Dat is erg goed bevallen. Mevrouw de Regt nam zo’n beetje de hele week met mij door. Daardoor kwamen we op de momenten uit waar ik aan moest gaan werken. Bijvoorbeeld door een andere houding, minder stress, pauze nemen etc. Ook heb ik op haar advies (en na dit eerst te hebben kunnen uitproberen) een duimspalk aangeschaft. Via een timmerman die mevrouw de Regt kent heb ik een mooi octaafhoutje kunnen kopen zodat ik niet meer met mijn duim een octaaf hoef aan te slaan. En zelf ben ik actief op zoek gegaan naar beter materiaal en een betere stemhamer. Al met al zijn de klachten een stuk verminderd. Helemaal weg kan niet want het gaat om artritis en dat is in mijn geval familiair. Maar de klachten zijn voldoende afgenomen dat ik prettig kan blijven pianostemmen. Het grootste risico op terugval zit in mijzelf, wanneer ik weer te veel ga stressen. Daar ben ik nog volop mee aan het werk.
Theo

2011
Door de adviezen van Bastiënne de Regt is de kwaliteit van mijn leven met sprongen omhoog gegaan!Met haar inlevingsvermogen en het goed kunnen meedenken, is zij er uitstekend in geslaagd om voor mij een pakket met tips, truc’s, en adviezen samen te stellen waar ik werkelijk weer mee vooruit kan!
Lenie

April 2011
2 Juli 2010 kwam ik met mijn racefiets ten val, waarbij ik een hersenkneuzing en ontwricht sleutelbeengewricht opliep. vier Dagen in ziekenhuis opgenomen, waarvan een paar dagen mijn hele geheugen kwijt. Na 6 weken kwam ik voor controle bij de neuroloog die me doorstuurde naar de revalidatiearts. Via de revalidatiearts kwam ik bijBastiënne de Regtterecht voor ergotherapie (en haar specialisatie in de Sensorische Integratie) om hieronder genoemde punten weer beter te leren ‘handelen’:

 • belastbaarder te worden; ik kon (3 mnd. na mijn val) nog steeds nauwelijks de deur uit, was tot bijna niets in staat. Kon ook nog niet fietsen, autorijden en nauwelijks wandelen
 • alle vegetatieve overprikkelingen (hoofdpijn, misselijk, snel duizelig) te verminderen
 • prikkels uit de omgeving (licht, geluid, drukte, bewegingen, zelfs gebaren van mensen!) weer te kunnen verdragen
 • grote problemen om te kunnen focussen/ scherpstellen met mijn ogen te verbeteren; ik kon nauwelijks lezen, geen tv kijken etc.
 • concentratie+dubbeltaken te verbeteren; dit lukte nauwelijks meer

Ik had 3 september 2010 (precies 3 maanden na mijn val) mijn 1e afspraak bij Bastiënne de Regt. Ze kwam bijzonder betrokken, begripvol en bovenal ook zeer kundig over; ik had meteen het gevoel in goede handen te zijn! Bij haar heb ik weer geleerd door -goede en duidelijke adviezen+oefeningen- mijn energie beter in balans te krijgen, om te gaan met al mijn overprikkelingen en geleidelijk weer op te bouwen naar dubbeltaken. Ook heeft zij een goed netwerk om zich heen van diverse andere hulpverleners, waar zij mij tevens naar doorverwees als aanvullende therapie, zoals een zeer gespecialiseerde en kundige manueel therapeut (in het zelfde Academie Instituut) die mij perfect heeft behandeld voor mijn toen nog steeds deels ontwrichte sleutelbeen en niet meer functionerende schoudergordel en tevens mij via bindweefselmassage in nek en op de schedel verder van mijn vegetatieve overprikkelingen afhielp, een fysiotherapeut daar die een echo van mijn sleutelbeengewricht maakte (ook in het A.I.) en ‘last but not least’ adviseerde ze mij met klem naar een bijzonder kundige Optometrist te gaan voor mijn niet herstellende oogproblematiek. Dit was een gouden zet; door daar een prismabril te laten aanmeten ben ik van mijn oogproblemen verlost! Ik kan sindsdien weer fietsen, autorijden, tennissen, tegen tl-licht, lezen etc.!! Hierdoor ben ik weer in staat mijn werk te hervatten, wat vorig jaar nog zeer dubieus leek… Kortom, Bastiënne de Regt heeft zelf zeer veel kennis en kundigheid in huis, doch deinst er ook zeker niet voor terug om zo nodig andere hulpverleners erbij in te schakelen om een optimaal resultaat te bewerkstelligen! Wendeline