Home

Marijke Verbeek, van Verbeek ergotherapie, werkzaam voor Mens in Bedrijf is afwezig tot 01 april 2019 .
Voor vragen met betrekking tot bestaande cliënten graag contact opnemen met
Bastiënne de Regt, ergotherapeut Mens in Bedrijf  06-103 25 348.

 Autoriteit Persoonsgegevens

Verantwoordingsplicht
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt
meer verantwoordelijkheid bij Mens in Bedrijf om aan te tonen
dat wij aan de privacyregels voldoen. Door te voldoen aan de
verantwoordingslicht levert Mens in Bedrijf een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen
op privacy.
De nieuwe regels dwingen ons om uw persoonsgegevens
goed te verwerken en te beschermen.
De verantwoordingsplicht houdt in dat wij u kunnen aantonen
dat wij aan de regels van de AVG voldoen.

Vanaf heden  21 mei 2018 moet iedere patiënt/cliënt een
formulier ondertekenen waarbij hij/zij aangeeft toestemming te
geven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en
zo nodig overleg te kunnen plegen met uw arts, andere
paramedische disciplines of uw verzorgende.
Al uw gegevens worden veilig opgeslagen en verwerkt in
een beveiligd computer programma.

Alle ergotherapeuten hebben de beschikking over een beveiligd e-mailsysteem om informatie te verzenden.
Mens in Bedrijf voldoet aan de AVG eisen.

Zijn er nog vragen dan kan uw behandelend ergotherapeut u meer uitleg geven.

Bastiënne de Regt
Ergotherapeut

Mens in Bedrijf
23 mei 2018                                                                                                        

home-schema