Home

  Mens in Bedrijf wordt Doen Utrecht!

Binnen de zorg liggen er grote uitdagingen voor ons. Gezondheid draait steeds meer om kwaliteit van leven. Mensen worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Ergotherapie kan hier een waardevolle bijdrage in leveren. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen is het belangrijk dat het ergotherapeutisch aanbod in Utrecht gecontinueerd kan worden en kan verbeteren om deze uitdagingen aan te gaan.

Voor de eigenaar van Mens in Bedrijf Bastiënne de Regt nadert het pensioen. We zijn daarom verheugd om het volgende nieuwsbericht naar buiten te brengen:

Mens in Bedrijf wordt per 1 januari 2020 overgenomen door Doen, praktijk voor ergotherapie. Voor Bastiënne de Regt, die met hart en ziel haar bedrijf heeft opgebouwd in Utrecht oost, is het van groot belang dat de kwaliteit waar zij jaren voor heeft gestaan, voor een lange periode gegarandeerd kan worden. Zij heeft in Doen een partner gevonden die deze uitdaging graag aangaat. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats om deze overname zo goed mogelijk uit te voeren. Het voortzetten van de bestaande kwaliteit voor de cliënten en voor het netwerk staan hierbij voorop. Een voorbeeld hiervan is dat Bastiënne deeltijd nog beschikbaar blijft voor cliënten en zo kan zorgen voor kennisoverdracht.

Via dit en andere media zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, veranderingen en uitdagingen. Daarnaast zullen we spoedig contact opnemen met het netwerk om te samenwerking voort te zetten. Houd het nieuws dus in de gaten!